poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych

24 lutego, 2023 by · Leave a Comment 

Zaproszenie na obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Dublinie.
„Wierni ideałom – Kazimierz Leski, Jan Karski, Jan Nowak-Jeziorański, Zofia i Stefan Korbońscy”

Sobota 4 marca 2023 r., godz. 17.00 w Domu Polskim, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2
Niedziela 5 marca 2023 r., godz. 14.00 w kościele św. Audoena, 14 High Street, Dublin 8
O historii i wartościach opowiedzą: Ambasador RP Anna Sochańska, Konsul RP Grzegorz Sala, dr Jarosław Płachecki (IPS), ks. dr Stanisław Hajkowski (Duszpasterstwo Polskie w Irlandii).

Wystawę zorganizowano dzięki uprzejmości: Instytutu Ossolineum, Ambasady RP w Dublinie, Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii oraz Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!