niedziela, 19 maja 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem z ramienia ONZ-tu

15 października, 2014 by · Leave a Comment 

plakatZdiecia
Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem odbędą się w piątek 17stego października 2014 roku o godzinie 11 rano przy Pomniku Głodu (Famine Memorial Custom House Quay, Dublin 1). Tego dnia niewielka delegacja polskich obywateli z Kielc i Warszawy przybędzie do Dublina, aby wspólnie z irlandzkimi przedstawicielami uczcić Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem z ramienia ONZ-tu.
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem obchodzony jest przez obywateli z całego świata z inicjatywy człowieka o polskich korzeniach – ojca Józefa Wrzesinskiego, który był założycielem Ruchu ATD Czwarty Świat (www.atd.org.pl). Jego apel z 17stego października 1987 roku jest wyryty na kamiennych płytach w ponad czterdziestu miejscach na całym świecie, w tym również w Dublinie pod Pomnikiem Głodu autorstwa Rowana Gillespie przy Custom House Quay Dublin 1. W Kielcach płyta przy wejściu na ul.Sienkiewicza – zostala odsłonięta w 2007 roku. Pierwszą z tych płyt ojciec Józef odsłonił osobiście w Paryżu na Placu Wolności i Praw Człowieka w geście wyrażenia solidarności z ludźmi, którzy zmagają sie z ubóstwem i z tymi którzy stają w obronie praw najuboższych. Zaplanowane przez nas obchody są częścią projektu ” Irlandzki i polski głos przeciwko ubóstwu”. Głównym celem powyższego projektu jest stworzenie więzi miedzy polskimi i irlandzkimi sympatykami naszej organizacji.

Broszurka przygotowana przez Ruch ATD Czwarty Świat ze wsparciem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!