sobota, 25 maja 2024

Nowa Narodowa Strategia na rzecz Dzieci

6 kwietnia, 2011 by · Leave a Comment 

To ogłoszenie jest pilne dla osób zainteresowanych sprawami (polskich) dzieci i młodzieży w Irlandii.

Właśnie odbywają się Krajowe Konsultacje z dziećmi oraz młodzieżą w sprawie nowej Narodowej Strategii na rzecz Dzieci (2012 -2017)

Wydział Spraw Dzieci rozpoczął pracę nad nową Narodowa Strategią na Rzecz Dzieci. We wszystkich szkołach i w placówkach Youthreach w całym kraju od poniedziałku, 4go kwietnia do piątku 8 kwietnia 2011 roku będą dostępne kwestionariusze, dzięki którym dzieci będą mogły wypowiedzieć sie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą. Wszystkie dane zebrane w trakcie tego procesu będa poddane analizie przez
zespół konsultantów na Trinity College Dublin i zaadoptowane w trakcie formułowania nowej Narodowej Strategii na rzecz Dzieci. Raport dotyczący procesu konsultacyjnego dzieci będzie opublikowany online jeszcze w tym roku.

Ten jakże ważny projekt realizuje zobowiązanie Rządu w stosunku do obecnej Narodowej Strategii na rzecz Dzieci (2000-2010) oraz wdraża założenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

Promujac te konsultacje pomagasz w dążeniu do tego, aby głos dzieci w Irlandii dotyczacych spraw dla nich waznych, został usłyszany.

Wiecej informacji na : http://www.omc.gov.ie/

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!