czwartek, 18 Październik 2018

NOC KULTURY z Towarzystwem Irlandzko Polskim

Wrzesień 9, 2016 by · Napisz komentarz 

Untitled-5Towarzystwo Irlandzko Polskie jest organizacją non-profit i nie-polityczną, której celem jest promowanie przyjaźni i integracji między polskim i irlandzkim społeczeństwem poprzez działania społeczne i kulturalne. Dołącz do nas by doswiadczyć polskiej kultury. Ciesz się przyjazną atmosferą Domu Polskiego z Towarzystwem Irlandzko Polskim . Przyjdź i zobacz naszą wystawę artystów i członków Towarzystwa Irlandzko Polskiego, posmakuj niektórych polskich potraw, posłuchaj dźwięków polskiej muzyki i dowiedz się o polskiej kulturze i tradycji. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, rodziny i przyjaciół! Czekamy na Ciebie. Prosimy też o rozpowszechnienie wydarzenia! Godzina: 17:30 – 21:30 Gatunek: sztuka + rękodzieło, taniec, film, jedzenie, muzyka, rozmowy oraz sztuka wizualna Tel: 016762515 WWW: www.irishpolishsociety.ie
Adres: 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
646