czwartek, 18 Październik 2018

Lipcowe spotkanie towarzyskie IPSu

Lipiec 16, 2013 by · Napisz komentarz 

W związku z przygotowywaną wystawą Artystów związanych z Towarzystwem Irlandzko-Polskim, w niedzielę 21 lipca w Domu Polskim odbędzie się zebranie robocze zarządu Towarzystwa i artystów. Po zebraniu zapraszamy naszych Członków i Przyjaciół do Domu Polskiego na popołudniowe spotkanie Towarzyskie w godz. 14:30 – 16. Okazja do poznania niektórych naszych Artystów, do pogawędzenia w przyjaznej atmosferze przy kawie/herbacie i kieliszku wina. Wszyscy mile widziani!
W sierpniu przerwa letnia w działalności naszego Towarzystwa.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
626