sobota, 18 Sierpień 2018

Koncert Piotra Hruszwickiego i Anny Liszewkiej

Luty 16, 2011 by · Napisz komentarz 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na koncert pieśni w wykonaniu młodego polskiego wykonawcy, obdarzonego basem Piotra Hruszwickiego. Wykona on pieśni (głównie Stanisława Moniuszki) przy akompaniamencie Anny Liszewkiej, ktora zagra na fortepianie takze kilka utworów Chopina. Koncert odbędzie się w niedzielę 20 lutego o godzinie 18.00 w Domu Polskim. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
650