poniedziałek, 17 czerwca 2024

Koncert muzyki klasycznej

6 maja, 2013 by · Leave a Comment 

Niedziela 19 maja 2013, godzina 17:00 Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Emmy Montonen (skrzypce) i Petera Dains (fortepian) program składający się z 45 minut muzyki Debussy’ego, Saint-Saëns, Clara Schumanna i wspaniałych dzieł mniej znanych kompozytorów Lili Boulanger i Agnes Tschetchulin.
Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2
Wstep (oplata przy drzwiach)
Czlonkiwie IPSu 2 euro
Pozostali 5 euro

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!