niedziela, 19 maja 2024

Kombatanci i Osoby Represjonowane

18 kwietnia, 2011 by · Leave a Comment 

Urząd ds.Kombatantów i Osób Represjonowanych prosi o dokonanie rozpoznania aktualnej liczby kombatantów i ofiar represji, a takze ich najwazniejszych problemów i oczekiwań wobec polskich władz. Dotyczy to osób zrzeszonych w organizacjach oraz niezrzeszonych. W attachment (załącznik) dwie ankiety. Jeżeli istnieją takie osoby w Irlandii to proszone są o wypełnienie jednej z ankiet i przesłanie mozliwie przed 30 kwietnia b.r. na adres: Pani Agnieszka Pacyga (Sekretarz Wydz.Konsularnego), Embassy of Poland – Consular Section, 4-8 Eden Quay, Dublin 1. Uzyskane dane będą wykorzystane w budowie systemu opieki państwa polskiego nad kombatantami i ofiarami represji zamieszkałymi za granicą. Możliwość otrzymania w przyszłosci pomocy socjalnej.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!