czwartek, 18 Październik 2018

Jan Paweł II – „katalizator” przemian demokratycznych i upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej – wykład, prezentacja i dyskusja

Czerwiec 3, 2015 by · Napisz komentarz 

4bd6883f84951e6d2d1f98d201ae7ada_XLUchwałą Sejmu RP rok 2015 został ustanowiony Rokiem św.Jana Pawła II. W uchwale podkreślono,że w kwietniu 2015 roku przypadła 10. rocznica śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji „polskiego Papieża”.

Towarzystwo Irlandzko-Polskie włącza się do obchodów przygotowując kilka wydarzeń. Zapraszamy do Domu Polskiego w niedzielę 14 czerwca godz.16 na prezentację p.t. Jan Paweł II – „katalizator” przemian demokratycznych i upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pokazane będą materiały historyczne z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (2-10 czerwca 1979) oraz video (około 45 min) z fragmentami filmów dokumentalnych (niektóre fragmenty pochodzą z prywatnych archiwów ).

Po prezentacji i dyskusji mała przekąska.

Wstęp wolny i wszyscy są mile widziani.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
842