czwartek, 18 Październik 2018

Irlandzki wieczor opowiesci i muzyki

Marzec 5, 2014 by · Napisz komentarz 

StNiedziela 9 Marca godz. 16.30 – Dom Polski (20 Fitzwilliam Place, Dublin 2)

John Day zagra na akordeonie na typowo irlandzka nute.
Richard Marsh zauroczy nas tradycyjnymi irlandzkimi opowiesciami i legendami.

Skosztujemy typowej dublinskiej zupy ‘Coddle’ i oczywiscie irlandzkiej kawy na deser!

Wstep: wolny dla czlonkow i dzieci, pozostali €3

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
630