poniedziałek, 17 czerwca 2024

Irlandia Solidarna z Polską

25 lutego, 2010 by · Leave a Comment 

Wystawa  w bibliotece w Blanchardstown od 1 do 13 marca oraz publiczna dyskusja w poniedziałek, 8 marca, godzina 19:00 z udziałem osób aktywnie zaangażowanych w pomoc dla Polski w latach 1981-1983 ubieglego wieku . Naświetlą pewien epizod w relacjach Polsko – Irlandzkich.  

Europejskie Centrum Solidarności zorganizowało w grudniu ub.roku  wspólnie z Towarzystwem Irlandzko-Polskim  wystawę poświęconą 20-leciu upadku komunizmu. Część materiałów wystawy pokazana będzie w bibliotece w Blanchardstown od 1 do 13 marca. Będą to materiały obrazujące działalność irlandzkiej Polonii w okresie rezymu komunistycznego w Polsce, a w szczególności w latach stanu wojennego 1981-83.

Godziny otwarcia biblioteki:
10-20.30 od poniedziałku do czwartku włącznie
10-17 piątek i sobota. Nieczynna w niedzielę.

Irlandia solidarna z Polską – W poniedziałek 8 marca g.19 w bibliotece w Blancharstown, Town Centre, odbędzie się publiczna dyskusja z udziałem osób aktywnie zaangażowanych w pomoc dla Polski w latach 80-ych ub.wieku. Będzie muzyka i migawki filmowe z tamtego. Zapraszamy do udziału.

 Towarzystwo Irlandzko-Polskie, organizator tego spotkania, grało znaczną rolę w wysyłaniu pomocy do Polski w latach stanu wojennego 1981-1983. Organizowalo protesty i zbierało fundusze (ponad 250,000 £)  na transporty  pomocowe dla Polski. 

Podczas spotkania miejscowi działacze opowiedzą swoje historie , zobaczymy filmy i posłuchamy muzyki protestacyjnej z tamtego okresu. Zaśpiewa polska folkowa artystka – Justyna (Szwarna) Kosmulska.

 8 Marca, Godzina 19:00  , Wstęp wolny

Kontakt: Patrick Quigley: patquig2002@yahoo.com Tel: 0857133106

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!