poniedziałek, 17 czerwca 2024

Historia zza żelaznej kurtyny

6 grudnia, 2009 by · Leave a Comment 

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku we współpracy z Towarzystwem Irlandzko-Polskim i Ambasadą RP w Dublinie zaprasza na wystawę

HISTORIA ZZA ŻELAZNEJ KURTYNY

EU House , 18 Dawson street
WYSTAWA CZYNNA BĘDZIE DO 18 GRUDNIA (godz. 9 – 17). WSTĘP WOLNY.

Wystawa prezentuje w skrócie najnowszą historię Polski. Poczynając od 1945 r. gdy trzej przywódcy antyhitlerowskiej koalicji (Churchill, Roosevelt, Stalin) ustalali w Jałcie granice Polski i strefy wpływów w Europie, przez obrazki z życia w PRL, bunty i zrywy wolnościowe, powstanie Solidarności, stan wojenny, ‘okrągły stół’, i ostatecznie obalenie komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wystawa jest częścią obchodów 20 lat demokratycznych przemian w Polsce. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 2 grudnia.

Organizatorem wystawy jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku we współpracy z Towarzystwem Irlandzko-Polskim i Ambasadą RP w Dublinie.
Towarzystwo Irlandzko-Polskie prezentuje na wystawie archiwalne materiały obrazujące działalność irlandzkiej Polonii, a szczególnie członków Towarzystwa w okresie panowania komunistycznych władz w Polsce, oraz w pierwszych latach polskich przemian demokratycznych. W szczególności przedstawiona jest akcja pomocy, jaką zorganizowano w Irlandii po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 stanu wojennego w Polsce.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!