poniedziałek, 17 czerwca 2024

Gawędy irlandzkie połączone z warsztatami plastycznymi

19 maja, 2016 by · Leave a Comment 

Story_tellingPo wysłuchaniu irlandzkich opowiadań odbędą się warsztaty, w czasie których każdy uczestnik będzie mógł stworzyć postać z wysłuchanej opowieści przy użyciu różnych technik. Impreza w języku angielskim dla wszystkich zainteresowanych – dzieci od lat 7 i dorosłych . Powiadom znajomych przez Facebook

Miejsce: Towarzystwo Irlandzko-Polskie, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2
Data i czas: Niedziela 22 Maj o godzinie 16:30

Wstęp: €2 od osoby

Gawędy irlandzkie poprowadzi Paul Rooney, irlandzki dramaturg i aktor.
Warsztatom plastycznym przewodziła będzie Carmen Merina, Hiszpanka, której pasją jest tworzenie artystycznych i użytkowych dzieł z surowców wtórnych.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!