sobota, 18 Sierpień 2018

Dzień Bolesława Prusa. – Krótka prelekcja , po której pokazany będzie film “Faraon”

Maj 9, 2012 by · Napisz komentarz 

W bieżącym roku przypada setna rocznica śmierci Bolesława Prusa (1847-1912).
Powieściopisarz, nowelista, publicysta – najwybitniejszy przedstawiciel polskiego pozytywizmu. Największy sukces przyniosły mu powieści Lalka, Emancypantki i Faraon.

W niedzielę 20 maja godz 17:30 planujemy wieczór poświęcony postaci i twórczości Prusa. W programie krótka prelekcja po polsku i po angielsku, po której pokazany będzie film Faraon, będący adaptacją powieści Prusa.
Film powstał w 1965 roku, w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Film jest w języku polskim. W 1966 roku był on nominowany do Oscara.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
710