czwartek, 18 Październik 2018

Dni Poradnictwa ZUS w Irlandii – 14-15 czerwca (Waterford i Dublin)

Czerwiec 5, 2014 by · Napisz komentarz 

Dni Poradnictwa ZUS 14 (Waterford) i 15 (Dublin) czerwca 2014Już po raz trzeci odbędą się Dni Poradnictwa ZUS współorganizowane z Ambasadą RP w Dublinie. Pierwsze takie spotkania odbyły się w 2012 roku w Dublinie i w Cork, a następnie w 2013 roku w Limerick i w Galway.
W trakcie Dni Poradnictwa eksperci ZUS będą wyjaśniać sprawy emerytalne, rentowe i zasiłkowe (zasiłki chorobowe i macierzyńskie) dotyczące Polaków mieszkających i pracujących w krajach Unii Europejskiej, np. w Irlandii. Odpowiedzą na jakich warunkach można otrzymać powyższe świadczenia, w jaki sposób i gdzie należy składać dokumenty. W trakcie spotkania możliwe będą indywidualne konsultacje z ekspertami ZUS.
Ekspert ZUS przedstawi również nowe sposoby komunikacji z ZUS – przez internet (Platforma Usług Elektronicznych – PUE) i przez telefon (Centrum Obsługi Telefonicznej – COT).
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość założenia i uwierzytelnienia profilu PUE bez konieczności wizyty w ZUS! Osoby, które będą chciały uwierzytelnić profil PUE, powinny przyjść na spotkanie z dokumentem potwierdzającym tożsamość – z paszportem lub dowodem osobistym. Uwierzytelnienie profilu jest potrzebne do korzystania ze swojego profilu PUE.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
684