sobota, 18 Sierpień 2018

Drugi Chopinowski recital fortepianowy.

Maj 12, 2010 by · Napisz komentarz 

Odbędzie się dnia 16 maja w niedziele o godzinie 17:00.

Miejscem koncertu bedzie Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland.

Wstęp jest wolny i wszyscy melomani są bardzo mile widziani.

Utwory Fryderyka Chopina zagra:
Pianistka z Polski – Fares Marek Basmadji,
ktory zakwalifikowal sie do XVI Miedzynarodowego Konursu Frédérica Chopina w Warszawie.

Chopin Piano Recital Programme
Nocturne in E-flat major op.55 No. 2
Mazurkas op.17 :
No. 1 B-flat major
No. 2 E minor
No. 3 A-flat major
No. 4 a minor
Fantasie in f minor op.49
Barcarolle in F-sharp major op.60

Wiecej informacji o artyscie mozna znalezc na stronie :
basmadji.com

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
626