niedziela, 19 maja 2024

Census – Spis Powszechny w Irlandii niedziela 10 kwietnia 2011

5 kwietnia, 2011 by · Leave a Comment 

Spis ludności, Census, odbywa się w Irlandii co 5 lat. W tym roku będzie miał miejsce w niedzielę, 10 kwietnia.
Na krótko przed tą datą rachmistrz spisowy dostarczy Państwu do domu formularz spisowy. Jeśli zajdzie potrzeba Rachmistrz pomoże także Państwu przy wypełnianiu formularza lub udostępni jego tłumaczenie (wzór formularza w jez polskim: http://www.census.ie/The-Census-and-You/Polishpolski.181.1.aspx
Informacje podane przez Państwa posłużą do planowania i zarządzania służbami publicznymi. Poznanie rzeczywistej liczby Polaków pozwoli na adekwatne planowanie serwisów. Wiedza o naszym wieku, stanie naszego zdrowia, stopnia znajomości angielskiego, o liczbie dzieci, których językiem ojczystym jest polski, o tym ile nas mieszka w danym rejonie Irlandii pokaże zapotrzebowanie na serwisy świadczone w języku polskim i ma szansę przełożyć się na adekwatną liczbę szpitali, lekarzy, linii autobusowych…
Informacje są całkowicie poufne i nigdy nie zostaną udostępnione innym organom rządowym. Poufność danych gwarantowana jest ustawowo.
Rachmistrz odbierze formularz przed 9 maja.
SPIS POWSZECHNY jest OBOWIĄZKOWY I POUFNY. Zajmie Ci tylko PARĘ MINUT.
Informacje o Spisie Powszechnym 2011

• Co to takiego „spis powszechny”?
• Kiedy jest najbliższy spis powszechny?
• Czy muszę wypełnić formularz?
• Co muszę zrobić?
• Czy informacje są traktowane jako poufne?
• Do czego wykorzystywane są informacje zebrane w spisie?
• Gdzie mogę uzyskać pomoc?
Informacji po polsku udzieli też Anna Paś tel.: 0864107788.

Co to takiego “spis powszechny”?

Spis to ewidencja populacji, która przebywa w kraju w dniu spisu. W dniu spisu każda osoba musi zostać uwzględniona w formularzu i wziąć udział w oficjalnym podliczeniu ludności i mieszkań, które odbywa się w Irlandii raz na pięć lat.

Kiedy jest najbliższy spis powszechny?

Najbliższy spis odbędzie się w niedzielę 10 kwietnia 2011 roku. Każda osoba przebywająca w Irlandii w tym dniu powinna być uwzględniona w formularzu spisowym. Każdy musi zostać policzony bez względu na to, dlaczego przebywa w Irlandii. Spis dotyczny zarówno osób, które mieszkają w Irlandii, jak i przebywają z wizytą u rodziny lub znajomych czy też osób, które akurat znajduje się w irlandzkim szpitalu, itp.

Czy muszę wypełnić formularz?

Tak. Każda osoba przebywająca w tym dniu w Irlandii musi zostać uwzględniona. Takie jest prawo. Informacje zebrane podczas spisu są bardzo ważne dla planowania przyszłości każdego z nas. Dlatego tak ważne jest, aby każdy został uwzględniony.

Co muszę zrobić?

Rachmistrz przyniesie każdemu do domu formularz spisowy mniej więcej 3-4 tygodnie przed dniem spisu czyli przed 10 kwietnia 2011. Zachowaj formularz w bezpiecznym miejscu do tego dnia. Rachmistrz odpowie też na wszelkie pytania jakie będziesz mieć w związku z formularzem.

W dniu spisu wypełnij formularz uwzględniając każdą osobę przebywającą w domu. Gdy skończysz, podpisz deklarację na końcu formularza. Schowaj formularz w bezpiecznym miejscu do czasu aż rachmistrz nie przyjdzie go odebrać. Rachmistrz przyjdzie odebrać formularz 2-3 tygodnie po spisie. Rachmistrz pomoże też w przypadku trudności z wypełnieniem formularza. Możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza i poprosić go o identyfikator.

Czy informacje są traktowane jako poufne?

Tak. Wszystkie odpowiedzi, jakich udzielisz na formularzu są w całości objęte tajemnicą i zostaną wykorzystane tylko i wyłączenie do celów statystycznych. Żadne dane osobiste nie zostaną przekazane instytucjom ani agencjom rządowym. Jest to zagwarantowane prawem!

Do czego wykorzystywane są informacje zebrane w spisie?

Spis zbiera informacja na temat wszystkich ludzi żyjących w Irlandii. Informacje te wykorzystywane są przez rząd, regionalne i lokalne władze, firmy, lokalne społeczności i inne organy. Dane ze spisu pomagają podejmować trafniejsze decyzje na temat planów na przyszłość związanych z edukacją, opieką zdrowotną, zatrudnieniem, transportem i szeregiem innych usług. Przekazywane informacje nie zawierają żadnych danych osób indywidualnych. Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze spisu (informacja w jęz. angielskim).

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Rachmistrz jest zatrudniony po to, aby Ci pomóc i z chęcią odpowie na jakiekolwiek pytania w sprawie spisu lub wypełnienia formularza spisowego.

Dostępnych jest 21 wersji językowych formularza spisowego: polska, rumuńska, litewska, francuska, niemiecka, rosyjska, hiszpańska, joruba, chińska, słowacka, węgierska, portugalska, arabska, włoska, czeska, łotewska, estońska, bułgarska, hindi, urdu i suahili. Informacje dostępne w każdym z tych języków dostępne są tutaj.

Kliknij na jeden z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej o formularzu spisowym i sposobie jego wypełniania (informacje w jęz. angielskim):

Jak wypełnić formularz spisowy – krok po kroku opisuje w jaki sposób odpowiedzieć na każde pytanie.

Przewodnik po pytaniach w spisie 2011 – wyjaśnia każde pytanie, opisuje dlaczego zostało umieszczone w spisie i jak zostaną wykorzystane dane z tego pytania.

Tak więc wypełnij swój formularz w niedzielę 10 kwietnia 2011 roku i przyczyń się do sukcesu tegorocznego spisu.

http://www.census.ie/The-Census-and-You/Polishpolski.181.1.aspx

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!