piątek, 12 kwietnia 2024

Architektura i sztuka – trzy punkty widzenia

19 maja, 2017 by · Leave a Comment 

Prezentacja trzech architektów – Irlandczyka, Włocha i Polaka – obejmować będzie: wybór pereł architektury?, informacje o słynnym włoskim malarzu zwanym Canaletto, i pokaz znakomitych, współczesnych , czarno-białych fotografii irlandzkiej architektury.

Data: wtorek, 30 maj 2017
Czas: 18:30
Miejsce: Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, mapa
Wstęp wolny.

Prelegentami będą: Martin Reynolds, Antonio Ianni, Artur Sikora.
Martin Reynolds jest architektem dublińskim i byłym prezesem Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (lata 2009-2011). Jego znaczny, pięćdziesięcioletni dorobek zawodowy obejmuje m.in. projekty architektoniczne realizowane w Polsce, Niemczech, Malezji, Indii, Włoszech i Francji. Martin przedstawi wybór globalnie kluczowych i architektonicznie znaczących budowli z ośmiu różnych krajów.

.

Antonio Ianni jest włoskim architektem, mieszkającym i pracującym w Irlandii. Ukończył studia uniwersyteckie w Rzymie i w Corku. Do Irlandii przyjechał 20 lat temu. Pracuje w Dublinie, w firmie MOLA Architects. Pasjonuje go architektura, inżynieria, budownictwo, sztuka. W swej prezentacji Antonio poruszy temat rozbudowy Capital Dock, oraz opowie o malarstwie wedutowym Canaletta, przedstawiającym panoramy i widoki architektoniczne 18-wiecznych miast europejskich, wśród nich Warszawy.
.

Działający w Dublinie Artur Sikora jest profesjonalnym fotografem obiektów architektonicznych. Ukończył studia architektury ale zawodowo zajmuje się fotografią. Pracuje z architektami, projektantami, deweloperami i artystami. Współpracuje ze szkołami, ucząc fotografii, prowadzi też własne warsztaty edukacyjne. Jego prace były nominowane i nagradzane w konkursach; otrzymał główną nagrodę w międzynarodowym konkursie Black and White Photographer w 2011 roku, i przyznano mu trzecie miejsce w Monochrome Photography Awards roku 2017. Artur zaprezentuje swoje wspaniałe zdjęcia architektury irlandzkiej.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!