czwartek, 18 Październik 2018

Obchody w 80 rocznicę śmierci Kazimierza Dunina Markiewicza

Listopad 24, 2012 by · Napisz komentarz 

Towarzystwo Irlandzko Polskie we współpracy
z The Hugh Lane Gallery
prezentuje:
Obchody w 80 rocznicę śmierci
Kazimierza
Dunina Markiewicza.
W programie ilustrowane przedstawienie
osoby Kazimierza
Dunina Markiewicza przez
Patricka Quigley, (autora ksiazki
“Polski Irlandczyk” o zyciu i czasach
Kazimierza Markiewicza
(theLiffeyPress.com) oraz koncert
Macieja Smoleńskiego, który przy akompaniamencie pani Rosemary Hill na fortepianie – zaspiewa utwory z okresu – w języku angielskim i polskim.
Hugh Lane Gallery, Parnell Square, Dublin 1
Niedziela, 2 grudnia godzina 15.00.
Wstęp wolny – wszyscy mile widziani.
Ograniczona liczba miejsc – wczesne przybycie zalecane.
www.irishpolishsociety.ie www.hughlane.ie

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
564