sobota, 18 Sierpień 2018

200. rocznica urodzin Chopina

Luty 21, 2010 by · Napisz komentarz 

W roku 2010 przypada 200. rocznica urodzin Chopina. Z tego powodu bieżący rok ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Chopina. Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaplanowało szereg wydarzeń.

28 lutego godz.17 – Dom Polski, 20 Fitzwilliam Pl, Dublin 2.

Nasze pierwsze wydarzenie chopinowskie poświęcone będzie młodości Chopina w Polsce. Śladami Chopina po Warszawie i okolicy – pokazane będą fragmenty video z miejsc, które są związane z dzieciństwem i wczesną młodością Chopina.

Krótki koncert złożony z wczesnych utworów Chopina wykonają dwie znane artystki irlandzkie:

Darina Gibson – fortepian
Aisling Drury Byrne – wiolonczela

Po koncercie zapraszamy na lampkę wina i małą przekąskę. By uczcić zakończony karnawał i „urodziny Chopina” będzie mała degustacja polskich faworków! Wstęp jest wolny i wszyscy są mile widziani. Można przyprowadzić przyjaciół-melomanów.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
614