poniedziałek, 17 czerwca 2024

Wydarzenie muzyczne poświęcone postaci słynnego polskiego pianisty, kompozytora, patrioty i działacza politycznego Ignacego Jana Paderewskiego

2 grudnia, 2016 by · Leave a Comment 

134227-004-cce9e09aNiedziela 11 grudnia, godz.17 – wydarzenie muzyczne poświęcone postaci słynnego polskiego pianisty, kompozytora, patrioty i działacza politycznego Ignacego Jana Paderewskiego. Paderewski – poza wspaniałą karierą pianistyczną – działał nieustannie na rzecz niepodległości Polski. W 1919 roku był premierem i ministrem spraw zagranicznych nowo powstałego państwa polskiego. Utwory Paderewskiego grać będzie polska pianistka Tamara Niekludow. Gościem i prelegentem będzie p.Ian Cantwell, wnuk Wacława T.Dobrzyńskiego – pierwszego polskiego dyplomaty akredytowanego w Irlandii w 1929 roku. Dokładnie 85 lat temu, w grudniu 1931 r., Paderewski koncertował w Irlandii. Konsul W.T. Dobrzynski był współorganizatorem tego koncertu. Wieczór zakończy kieliszek wina i lekka przekąska. Wstęp wolny dla członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego Dla osób nie będących członkami € 3. Wszyscy bardzo mile widziani!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!