poniedziałek, 15 lipca 2024

Zmarł o. Klaus Cieszyński SJ (1938-2023)

3 października, 2023 by · Leave a Comment 

Dnia 18 września, zmarł w szpitalu w Lusace (Zambia) o. Klaus Cieszyński SJ (ur. 30.07.1938),
należący do Prowincji Południowej Afryki. Ojciec Cieszyński wstąpił do nowicjatu Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego dnia 10 października 1957 r. i 11
października 1959 r. złożył pierwsze śluby zakonne. W roku 1961 został aresztowany za
„szkalowanie ustroju PRL w korespondencji krajowej i zagranicznej”. Skazano go na półtora roku
więzienia. Cały zasądzony wyrok odsiedział w więzieniu w Łowiczu i w Strzelcach Opolskich. Po
zwolnieniu z więzienia, 16 kwietnia 1963 r. wyjechał do Niemiec, gdzie wydano mu niemiecki
paszport.

Mimo że wstępując do Towarzystwa Jezusowego pragnął być bratem zakonnym, postanowił
poprosić przełożonych o możliwość przygotowania się do sakramentu święceń. Święcenia
kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1979 w Mönchengladbach w Niemczech. W grudniu 1979 roku z
jego inicjatywy odbyło się w Dublinie spotkanie Polaków, podczas którego zrodził się pomysł
powołania do życia Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Do dziś uważany jest za jego założyciela.

Wraz ze złożeniem profesji zakonnej czterech ślubów, dnia 8 grudnia 1983 r. został przepisany
do ówczesnej Wiceprowincji Zambijskiej. Prawie przez całe swoje kapłańskie życie w zakonie
jezuitów, posługiwał w Zambii.

Odszedł do Pana w 86. roku życia, 66. roku powołania zakonnego i 45. roku kapłaństwa.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!