sobota, 25 maja 2024

ZMARŁ JAN KAMIŃSKI, WIELOLETNI CZŁONEK – JEDEN Z ZAŁOŻYCIELI TOWARZYSTWA IRLANDZKO-POLSKIEGO

25 maja, 2019 by · Leave a Comment 

Ze smutkiem informujemy, że we wtorek 21 maja zmarł Jan Kamiński, wieloletni członek
Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Był jednym z założycieli Towarzystwa w 1979 roku i jego
pierwszym prezesem. 30 września 1979, w ogrodzie Nuncjatury Papieskiej w Dublinie, podczas
spotkania papieża Jana Pawła II z polską społecznością, przemawiał w imieniu irlandzkiej Polonii.
Jan Kamiński przyjechał do Irlandii z Wielkiej Brytanii. Otrzymał stypendium, przyznane na studia w
Irlandii przez katolicką organizację Veritas Foundation. Początkowo studiował na UCC w Corku, a od
1954 roku w Trinity College Dublin. Studiował ekonomię i nauki polityczne. W czasie studiów na
Trinity College brał bardzo czynny udział w życiu uczelni, m.in. był redaktorem Trinity News. Studia
ukończył z wyróżnieniem (honorous MA). Po studiach pracował początkowo przy komputerach w
Belfaście, ale praca ta mu nie odpowiadała. Zakupił za pożyczone pieniądze restaurację w Dublinie i
zamienił ją w pierwszy w Irlandii steakhouse. Wspólnie z kolegą otworzył też pierwszy nocny klub w
Dublinie. W latach 70. założył świetnie prosperujące biuro podróży Concorde Travel, które prowadził
do przejścia na emeryturę (w „młodym wieku” lat około 75).
Jan Kamiński pochodził z Biłgoraja, z rodziny żydowskiej. Ukrywając swoją tożsamość, jako dziecko
żydowskie i sierota, udało mu się niemal cudem przeżyć okupację niemiecką w Polsce. Dopiero po
wielu latach opowiedział swoją niesamowitą historię wojenną i ujawnił prawdziwe imię i nazwisko:
Chaim Zybner. Podkreślał wielokrotnie, że zawsze czuł się Polakiem. Miał irlandzkie obywatelstwo,
ale mając prawie 80 lat zaczął starać się o polski dokument tożsamości. 28 maja 2013 roku, miała
miejsce specjalna uroczystość w Ambasadzie RP w Dublinie, podczas której otrzymał potwierdzenie
polskiego obywatelstwa. Warto dodać, że przed przyjazdem na studia do Irlandii, Jan opowiedział
jednej tylko osobie swoją „żydowską historię”. Osobą tą był polski ksiądz katolicki obrządku
greckiego (bizantyjskiego) – O.Krauze. I on Jana ochrzcił.
Jan Kamiński był zaangażowany w działalność Towarzystwa Irlandzko-Polskiego do roku 2014/15, gdy
poważnie zachorował. Sponsorował wiele wydarzeń Towarzystwa.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 27 maja godz. 10, na cmentarzu Mount Jerome
(Victorian Chapel). Rodzina Jana prosi, by zamiast kwiatów ewentualnie złożyć dotację na Alzheimer
Society of Ireland.
Towarzystwo Irlandzko-Polskie składa dzieciom Jana i wszystkim Jego bliskim wyrazy współczucia.

https://rip.ie/death-notice/jan-kaminski-clonskeagh-dublin/388796

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!