czwartek, 18 Październik 2018

IRLANDZKA TYGODNIÓWKA WNET-JAROSŁAW PŁACHECKI I 35 LAT IRISH POLISH SOCIETY

Październik 1, 2014 by · Napisz komentarz 

10364043_777137732305030_653953932_n

Nagranie wywiadu z radia WNET

W cyklicznym programie Tomasza Wybranowskiego „Irlandzka Tygodniówka WNET” gościł prezes Irish Polish Society dr Jarosław Płachecki, który zapraszał i opowiadał o konferencji naukowej na University College Dublin, zorganizowanej w dniu 27 września 2014 r. z okazji 35-lecia Irish-Polish Society. Konferencja, przy pełnej sali w Humanities Institute UCD, odbyła się z udziałem prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pana Longina Komołowskiego, irlandzkiego ministra ds. nowych mniejszości, kultury i równości pana Aodhana O’Riordan, przyszłego ambasadora Irlandii w Polsce pana Gerarda Keown oraz Chargé d’Affairs Ambasady RP w Dublinie pana Piotra Rakowskiego.
W programie także o dorocznej wystawie artystycznej IPS oraz ważnych postaciach w życiu naszego Towarzystwa. Rozmawiając o wydarzeniach związanych z 35- leciem IPS wspomnieliśmy także prof. Macieja Smoleńskiego i Jego niezwykłe nagrania.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
704