niedziela, 19 maja 2024

ZMIEŃMY IRLANDIĘ – KAMPANIA „JESTEŚ U SIEBIE. ZAGŁOSUJ!”

10 października, 2013 by · Leave a Comment 

Z początkiem września rozpoczęła się kampania „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” zachęcająca Polaków do udziału w irlandzkich wyborach samorządowych. O sposobach i terminach głosowania przypomina szeroko zakrojona akcja promocyjna, której centrum dowodzenia stanowi strona www.jestesusiebie.org.
Kampania organizowana przez Forum Polonię we współpracy ze Szkołą Liderów (Polska) i współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych edukuje, informuje i zachęca Polaków do rejestracji w spisie wyborców oraz późniejszego głosowania bądź kandydowania w wyborach lokalnych. To kampania społeczną, nie mająca na celu wspierania żadnej z partii politycznych, ani konkretnych kandydatów
Jeden z koordynatorów akcji, Artur Banaszkiewicz mówi: „Polityka lokalna w Irlandii bardzo różni się od tej w Polsce. Przede wszystkim jest bardzo blisko mieszkańców, tu w Irlandii radni są na wyciągnięcie ręki, zabiegają silnie o głosy osób zarejestrowanych do wyborów i nierzadko pomagają osobiście swoim wyborcom! Polacy powinni wykorzystać nadarzającą się sposobność i zostać dostrzeżonym przez radnych!”

Kampania opiera się na dwóch rodzajach działań:

Działania profrekwencyjne:
• informowanie i edukowanie Polaków o ich prawach wyborczych i potrzebie rejestracji w spisie wyborczym przed 25 listopada 2013 roku, a także o prawie do głosowania w wyborach samorządowych; tym samym zachęcanie Polaków do udziału w wyborach
Działania angażujące:
• działacze polonijni będą mogli realizować w ramach kampanii specjalnie przygotowane dla nich zadania: diagnozowanie środowisk lokalnych, prowadzenie działań angażujących (wydarzenia, afiszowanie, ogłoszenia lokalne, itd). Zadania i model angażowania jest wzorowany na na doświadczeniach akcji Masz Głos Masz Wybór z Polski.

W ramach kampanii prowadzone są działania mające na celu dotarcie, zaangażowanie i wspieranie lokalnych aktywistów polonijnych, którzy mają zacięcie do aktywności społecznikowskiej.

O działaniach angażujących mówi Iwona Ciećwierz ze Szkoły Liderów: „Wierzę, że podobnie jak w Polsce, w Irlandii mieszka mnóstwo osób która chcą działać na rzecz swoich lokalnych społeczności, zachęcać do angażowania się w lokalne sprawy, budować dialog pomiędzy mieszkańcami a radnymi i w końcu widzieć pozytywne zmiany. Do takich właśnie osób chcemy dotrzeć tu w Irlandii w ramach działań angażujących! To oni pociągną innych do działania!”

Działania w 2013 roku będą koncentrowały się przede wszystkim wokół zachęcania do rejestrowania się do spisu wyborców. Termin uproszczonej rejestracji upływa 25 listopada 2013 roku.

—————-koniec——————–

Więcej informacji:
www.jestesusiebie.orgwybory@forumpolonia.org

Szczegółowych informacji na temat kampanii udzielają:
Barnaba Dorda – barnaba.dorda@forumpolonia.org; 087 291 5591
Artur Banaszkiewicz – artur.banaszkiewicz@forumpolonia.org; 0833 833 426.

Notka dla edytorów:

Polacy w Irlandii są największą mniejszością narodową w tym kraju, a język polski najczęściej używanym po języku angielskim, a przed rdzennym językiem gealic.
Spis powszechny przeprowadzony w 2011 roku wykazał, że w Irlandii mieszka 122 000 Polaków, natomiast wydział konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polski w swoim Raporcie do MSZ z 2013 roku szacuje wielkość na 180 tyś. Na terytorium Republiki Irlandii działa ponad 10 organizacji polonijnych, z czego 8 powstało po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Działa wiele grup o profilu kulturalnym oraz organizacji wspierających i nastawionych na rozwój Polaków. Wydawanych jest 5 periodyków polonijnych, nadawanych jest co najmniej 6 lokalnych audycji radiowych w języku polskim. Działa około 24 sobotnich szkół polonijnych , w których uczy się ok. 4000 dzieci Polaków.

Polacy zamieszkujący Irlandię i głosujący w polskich wyborach parlamentarnych i prezydenckich
2007 – 21 333 zarejestrowanych (polskie wybory parlamentarne)
2010 – 20 403 zarejestrowanych (polskie wybory prezydenckie)
2011 – ponad 14 000 oddanych głosów (polskie wybory parlamentarne)

Polacy biorący udział w poprzednich irlandzkich wyborach samorządowych: 9 candidates (Fine Gael, Finna Fail, Labour Party, independent)

Organizatorzy:
Forum Polonia (www.forumpolonia.org) jest platformą współdziałania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczności Irlandii. Forum działa jako płaszczyzna wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii . W 2008 w ramach jej działań, zainicjowano akcję „Daj Głos” zachęcającą do udziału w wyborach samorządowych w Irlandii. W latach 2009 -2011 prowadziła trzy kampanie profrekwencyjne związane z polskimi wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi i do Parlamentu Europejskiego..

Stowarzyszenie Szkoła Liderów (www.szkola-liderow.pl) z siedzibą w Warszawie, działa w ponad 40 krajach na całym świecie, od blisko 20 lat wspierając liderów życia publicznego, dostarczając im wiedzy i umiejętności przydatnych w prowadzonej przez nich działalności politycznej i społecznej oraz tworząc przestrzeń dla rozwoju ich postaw i wymiany opinii. Wspiera rozwój i aktywizację środowisk lokalnych poprzez kształcenie działaczy samorządowych oraz społecznych. Od 2006 roku Szkoła Liderów, jako współorganizator, prowadzonej z Fundacją Stefana Batorego akcji “Masz głos, masz wybór”, jest zaangażowana m.in. w zwiększanie frekwencji wyborczej w Polsce i w środowiskach polskich za granicą.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!