piątek, 19 lipca 2024

POLSKA POEZJA I PROZA EMIGRACYJNA OPUBLIKOWANA W IRLANDII ORAZ WIELKIEJ BRYTANII W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM PO ROKU 2004

18 października, 2013 by · Leave a Comment 

defaultWiadomość dla Polaków w Irlandii!

Wiadomość dla wszystkich pisarzy, pisarek, poetów i poetek. Jeśli piszecie lub macie ochotę pisać, albo może Wasza twórczość spoczywa gdzieś na dnie szuflady – to teraz szansa dla Was!

Towarzystwo Irlandzko-Polskie współpracując z Uniwersytetem Łódzkim ogłasza konkurs na debiut literacki w dwóch kategoriach – proza i poezja.
Uczestnikami konkursu mogą być Polacy mieszkający na stałe, lub czasowo w Irlandii.
Temat ma mieć związek z emigracją po roku 2004, czyli ma dotyczyć doświadczeń emigracyjnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Dopuszczalne gatunki literackie:
Proza: opowiadanie, fragment powieści (do 5 stron maszynopisu – czcionka 12, interlinia 1,5)
felieton, esej (1 strona –czcionka 12, interlinia 1,5). Można zgłosić maksymalnie dwa felietony.
Dziennik (diariusz) nie jest dopuszczalny.
Poezja: 6 wierszy – może być cykl wierszy lub wiersze osobne, nie związane treściowo.
Prace mają być podpisane godłem (pseudonim lub znak graficzny). Dodatkowo w zaklejonej kopercie należy podać imię i nazwisko. Należy wysłać na adres Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, z dopiskiem na kopercie KONKURS TOWARZYSTWA IRLANDZKO-POLSKIEGO..
Termin nadsyłania prac: koniec marca 2014.
Nagrodzone prace będą opublikowane. Projekt przygotowywany jest na 10-lecie wejścia Polski do UE.

Jurorami konkursu będą naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof Jerzego Jarniewicza (polski poeta, krytyk literacki i tłumacz). Prace konkursowe podpisane godłem i wysłane na adres Towarzystwa Irlandzko-Polskiego zostaną bezpośrednio przekazane do jury konkursu (bez podawania koperty z imieniem i nazwiskiem).
Konkurs jest częścią projektu Uniwersytetu Łódzkiego, którego celem jest zgromadzenie, przebadanie i sklasyfikowanie twórczości literackiej osób polskiego pochodzenia tworzących w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii. Więcej informacji na temat projektu można znależć na stronie http://emigracja.uni.lodz.pl/

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!