czwartek, 18 Październik 2018

W CELU UŚWIETNIENIA INAUGURACYJNEGO FESTIWALU POLSKAEIRE AGENCJA PROMUJĄCA LITERATURĘ IRLANDZKĄ ZA GRANICĄ ORAZ RADA SZTUKI ZAPRASZAJĄ NA PRZEDWIOŚNIE

Marzec 18, 2015 by · Napisz komentarz 

200117_138543286210926_825327_nW celu uświetnienia inauguracyjnego festiwalu PolskaEire, Ireland Literature Exchange (agencja promująca literaturę irlandzką za granicą) oraz Arts Council (Rada Sztuki) z przyjemnością zapraszają na Przedwiośnie/An Early Spring – święto polskiej oraz irlandzkiej literatury dla dzieci i dorosłych z udziałem nagradzanych autorów:

Michała Rusinka, Liliany Bardijewskiej oraz Jerzego Jarniewicza.

The Arts Council
70 Merrion Square
Dublin 2

Piątek, 27 marca o godzinie 17:00.

Zaproszony mówca:
Minister Aodhán Ó Ríordáin T.D.
Minister do Spraw Nowych Wspólnot, Kultury i Równości

Prosimy o potwierdzenie przybycia: info@irelandliterature.com
www.irelandliterature.com

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
854