czwartek, 18 Październik 2018

SPOTKANIE KIBICÓW PRZED MECZEM POLSKA – IRLANDIA

Styczeń 31, 2013 by · Napisz komentarz 

Spotkanie kibiców przed meczem Polska – Irlandia

6 luty 2013, godz. 14:30 – 16:30

Irishtown Stadium Ringsend (10 min od Stadionu AVIVA)

Dwie części (odbywające się w tym samym czasie):

1) Mecz jedenastek reprezentujących narodowe organizacje kibiców Polski i Irlandii

2) Towarzyskie rozgrywki drużyn 5-osobowych, koordynowane przez 10-osobowy zespół trenerów FAI (Irlandzkiej Federacji Piłkarskiej). Drużyny będą mieszane, polsko-irlandzkie, co sprzyjać będzie międzynarodowej integracji. Piłki i koszulki z numerami dla poszczególnych drużyn są zapewnione prze organizatorów. Uczestnicy muszą przynieść jedynie strój sportowy. Wszystkie powierzchnie będą sztuczne

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Organizatorzy zapewniają dostęp do prysznicy, przebieralni oraz szatni, w których można będzie przechować rzeczy, a także muzykę i darmowe jedzenie.

Dodatkowo dostępna będzie strefa Urban football, gdzie uczestnicy będą zmagać się z wyzwaniami typu wbicie gola do pojemnika na odpadki albo odbicie piłki od znaku drogowego. Liczą się przede wszystkim dobra zabawa i uczestnictwo.

Kolejny etap to zgloszenie druzyny. na stronie :

https://events.conferencepartners.ie/ei/getdemo.ei?id=139&s=_4AW0NOVLW

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
666