czwartek, 18 Październik 2018

ŚMIERĆ WYBITNEGO POETY IRLANDZKIEGO, LAUREATA NAGRODY NOBLA – SEAMUSA HEANEYA

Sierpień 30, 2013 by · Napisz komentarz 

Towarzystwo Irlandzko-Polskie z ogromnym smutkiem i żalem przyjęło wiadomość o śmierci wybitnego poety irlandzkiego, laureata Nagrody Nobla – Seamusa Heaneya. Seamus Heaney był przez kilka lat honorowym członkiem naszego Towarzystwa. Był przyjacielem Polski i Polaków. Interesowal się bardzo polską poezją.Cenił szczególnie twórczość Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Wygłosił szereg wspaniałych odczytów dla czlonków naszego Towarzystwa.
Towarzystwo Irlandzko-Polskie przygotuje specjalne wydarzenia poświęcone temu wspaniałemu Poecie. Głębokie wyrazy współczucia przesyłamy żonie Marie z całą rodziną.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7j4OXdvXIe0#t=192

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
702