czwartek, 20 Wrzesień 2018

SHORT FILM FESTIVAL – ODDALENIA 18 CZERWIEC 2016 NABÓR FILMÓW ROZPOCZĘTY

Marzec 21, 2016 by · Napisz komentarz 

Oddalenia_2016_pl_v2Już teraz możesz przesłać nam swój film.
Czekamy na etiudy, filmy dokumentalne, reportaże, impresje, animacje, teledyski…
Tematyka dowolna. Czas trwania filmu – do 20 min. Dla twórców przewidziano nagrody.

Regulamin Short Film Festival – ODDALENIA 2016 na stronie www.poskdublin.org

Czekamy na wasze filmy do 15 maja 2016

Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny
20 Fitzwiliam Place
Dublin 2
Irlandia

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
694