piątek, 12 kwietnia 2024

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA NA SZKOLENIE LIDERSKIE W IRLANDII

21 września, 2012 by · Leave a Comment 

Efektywna współpraca z partnerami irlandzkimi

Masz pasje do działania? Angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie? Chcesz wzmocnić swoje kompetencje liderskie? Chcesz się dowiedzieć jak efektywniej współpracować z instytucjami i organizacjami irlandzkimi?

Weź udział w Szkoleniu Liderskim w Irlandii!!!
Dublin, 18 – 21 października 2012

Złóż aplikację do 30 września!

Szkolenie Liderskie w Irlandii jest adresowane do osób mieszkających w Irlandii, które w swojej pracy zawodowej lub społecznej działają na rzecz Polski, Polonii i jej integracji ze społeczeństwem Irlandii, odpowiadają na wyzwania stojące przed tutejszą Polonią i budują pozytywny wizerunek naszej mniejszości. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, wsparcie ich w aktywnym i świadomym działaniu w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych.
O programie
Program szkolenia jest zaprojektowany tak, by umożliwić uczestnikom lepsze zrozumienie działania struktur irlandzkich i nawiązywanie efektywnej współpracy z instytucjami i organizacjami irlandzkimi. Podczas wizyt studyjnych w instytucjach rządowych i samorządowych, wykładów oraz spotkań z politykami, działaczami irlandzkich organizacji społecznych przybliżone zostaną także metody i narzędzia prowadzenia działań lobbingowych i efektywnej współpracy z lokalnymi partnerami.
Ważną częścią szkolenia będą warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych trenerów Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Poruszone zostaną też zagadnienia związane z budowaniem wizerunku Polonii w Irlandii poprzez współpracę z irlndzkimi mediami.
Rekrutacja na szkolenie
Aby wziąć udział w szkoleniu do 30 września należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na www.forumpolonia.org/SzkolenieLiderskie.
Dzięki wsparciu finasowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Szkolenie Liderskie w Irlandii jest organizowane przez Forum Polonia, Stowarzyszenie Szkoła Liderów w ramach Programu Szkoła Liderów Polonijnych oraz Ambasadę RP w Dublinie.
Z ramienia FP koordynują je absolwenci I Szkoły Liderów Polonijnych.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!