czwartek, 18 Październik 2018

REDAKCJA ROCZNIKA TOWARZYSTWA IRLANDZKO – POLSKIEGO POSZUKUJE TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO (WOLONTARIAT)

Kwiecień 15, 2014 by · Napisz komentarz 

IPSY cover 12Call for volunteers: Redakcja Rocznika Towarzystwa Irlandzko – Polskiego poszukuje osób zainteresowanych współpracą w charakterze tłumaczy języka angielskiego. Tematyka: wstępne tłumaczenie artykułów dot. spraw irlandzko-polskich na język ang. w polonijnym wydawnictwie. Zasady współpracy: wolontariat, praktyki studenckie lub zawodowe. Praca w domu z wykorzystaniem Internetu. Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego w doświadczonym zespole redakcyjnym, odbycie praktyki zawodowej lub studenckiej, możliwość otrzymania referencji, uczestnictwo w projekcie współfinansowanym przez Dublin City Council. Oferty wraz z CV prosimy przesyłać na adres: ips.dublin@gmail.com lub office@plachecki.pl

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
758