sobota, 25 maja 2024

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA WYSTAWĘ FOTOGRAFICZNĄ TOWARZYSTWA IRLANDZKO – POLSKIEGO POD TYTUŁEM „IRLANDIA OCZAMI POLAKÓW – POLSKA OCZAMI IRLANDCZYKÓW”

15 lutego, 2016 by · Leave a Comment 

Stegna_JasonW ramach obchodów Festiwalu Polska–Éire 2016 Towarzystwo Irlandzko-Polskie ogłasza nabór zgłoszeń do uczestnictwa w wystawie fotograficznej nt. „Irlandia oczami Polaków – Polska oczami Irlandczyków”, która odbędzie się w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place w Dublinie na przełomie maja – czerwca 2016r.

W wystawie mogą brać udział zarówno amatorzy jak i zawodowi fotografowie. Prosimy o przesyłanie max. 10 oryginalnych fotografii związanych z tematem wystawy. Polacy proszeni są o zgłaszanie prac związanych z Irlandią, a Irlandczycy, prac związanych z Polską.

Prosimy o zgłaszanie fotografii do dnia 12 marca 2016, drogą emailową na adres photosforips@gmail.com, poprzez załącznik (max 5MB), link do Google Drive lub Dropbox.

Fotografie przeznaczone do publicznej prezentacji wybrane zostaną przez panel jurorów spośród najlepszych nadesłanych prac.
Osoby, których prace zostaną wytypowane będą powiadomione do końca marca. Autorzy wybranych prac będą odpowiedzialni za ich wydruk według wcześniej ustalonej specyfikacji (prosimy przygototwać sie na wydruk minimum A4).

W razie pytań prosimy o kontakt na photosforips@gmail.com (najlepiej w języku angielskim).

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!