piątek, 12 kwietnia 2024

NABÓR FILMÓW NA SHORT FILM FESTIVAL – ODDALENIA 2015 UPŁYWA Z DNIEM 10 MAJA 2015

14 marca, 2015 by · Leave a Comment 

oddalenia 2015 printSHORT FILM FESTIVAL – ODDALENIA 2015
13 czerwiec 2015

SHORT FILM FESTIVAL – ODDALENIA 2015 zbliża bez względu na granice państwowe. Czekamy na etiudy, filmy dokumentalne, reportaże, impresje, animacje, teledyski… Tematyka dowolna. Czas trwania filmu – do 20 min. Dla twórców przewidziano nagrody.

Regulamin Short Film Festival – ODDALENIA 2015 na stronie www.poskdublin.org

Czekamy na wasze filmy do 10 maja 2015

Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny
20 Fitzwiliam Place
Dublin 2
Irlandia
REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Short Film Festival – ODDALENIA 2015 jest:
a) Samanta Stochla
b) Barbara Bugalska
c) Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny,
20 Fitzwilliam Place,
Dublin 2, Irlandia
www.poskdublin.org
2. Gala Finałowa Short Film Festival – ODDALENIA 2015 odbędzie się 13 czerwca 2015 w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
3. Celem festiwalu jest promowanie produkcji filmów krótkometrażowych oraz integracja środowiska filmowego bez względu na granice państwowe i narodowość uczestników.
4. Na program festiwalu złożą się filmy krótkometrażowe wybrane spośród produkcji nadesłanych na adres mailowy organizatora.
5. Nabór filmów na Short Film Festival – ODDALENIA 2015 upływa z dniem 10 maja 2015.
6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody regulaminowe.

WYMAGANIA SHORT FILM FESTIVAL – ODDALENIA 2015

1. Filmy zgłoszone na Short Film Festival – ODDALENIA 2015 powinny spełniać następujące warunki:
a) data ukończenia filmu – po 1 stycznia 2013.
b) gatunek i tematyka filmu – dowolne
c) czas trwania – maksymalnie do 20 min.
d) subtitles – w języku angielskim

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 filmy. Materiały należy dostarczyć do organizatorów w postaci elektronicznej na adres mailowy: oddalenia_distances@yahoo.com . Preferowane formaty video: MOV, MKV, MP4, FLV oraz AVI. Materiały można również przekazać drogą elektroniczną w formie linka do pliku z serwisu wymiany plików – Dropbox lub pocztą na adres organizatora.
3. Warunkiem zakwalifikowania filmów do selekcji jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Formularz jest do pobrania na stronie www.poskdublin.org
4. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 – 5 zdjęć/kadrów z filmu lub z procesu produkcji filmu.
5. Termin przesyłania filmów, formularzy i zdjęć upływa z dniem 10 maja 2015.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji festiwalu.
7. Film/filmy mogą zgłaszać osoby lub zespoły osób dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy), które są producentem posiadającym prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę producenta posiadającego to prawo.
8. Prawa autorskie filmu/filmów zgłoszonych do Short Film Festival – ODDALENIA 2015 nie mogą być w żaden sposób ograniczone. Nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
9. Organizator Short Film Festival – ODDALENIA 2015 dokonuje selekcji nadesłanych produkcji filmowych.
10. Lista filmów zakwalifikowanych do Short Film Festival – ODDALENIA 2015 zostanie ogłoszona do dnia 7 czerwca 2015. na stronie internetowej organizatora.
11. Zgłaszający film/filmy wyraża jednocześnie zgodę na jego/ich publiczną projekcję w ramach Short Film Festival – ODDALENIA 2015
12. Filmy zakwalifikowane do Gali Finałowej Short Film Festival – ODDALENIA 2015 nie podlegają wycofaniu z programu festiwalu.

JURY I NAGRODY

1. Filmy zakwalifikowane do Short Film Festival – ODDALENIA 2015 zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury festiwalu.
2. Skład Jury zostanie podany na stronie internetowej organizatora do 7 czerwca 2015.
3. Dla zwycięzców Short Film Festival – ODDALENIA 2015 przewidziano nagrody:
a) Nagroda Jury – Grand Prix Short Film Festival – ODDALENIA 2015
b) Nagroda Publiczności – Grand Prix Publiczności Short Film Festival – ODDALENIA 2015
4. O przyznaniu Grand Prix Publiczności decydują osoby uczestniczące w pokazie. Uczestnicy Gali Finałowej głosują na wybrany przez siebie film za pomocą kart do głosowania przygotowanych przez organizatora.
5. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w trakcje Gali Finałowej Short Film Festival –ODDALENIA 2015 w dniu 13 czerwca 2015.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie filmu/filmów do udziału w Short Film Festival – ODDALENIA 2015 jest równoznaczne z przyjęciem zasad tego regulaminu
2. We wszystkich sprawach nieobjętych powyższym regulaminem decyduje organizator Short Film Festival – ODDALENIA 2015:
a) Samanta Stochla samantastochla@yahoo.co.uk
b) Barbara Bugalska barbarabugalska@gmail.com

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny
20 Fitzwilliam Place,
Dublin 2,
Irlandia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2015

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej film:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tytuł filmu:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Gatunek filmowy:………………………………………………………………………………………………………………….
Czas trwania filmu:……………………………………………………………………………………………………………….
Data ukończenia filmu:………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko reżysera:………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko autora scenariusza:………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko autora zdjęć:…………………………………………………………………………………………………

Obsada:
1………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja o filmie / streszczenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o twórcach filmu :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgłoszenie filmu/filmów do udziału w Short Film Festival – ODDALENIA 2015 jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu festiwalu.

Data
…………………………………………………

Podpis
…………………………………………………

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!