piątek, 12 kwietnia 2024

KREATYWNY KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W IRLANDII “W POSZUKIWANIU HARCERSKICH KORZENI”

29 kwietnia, 2015 by · Leave a Comment 

konkurs_plakat_ogolnyKto może brać udział w konkursie?
Dzieci i młodzież mieszkająca w Irlandii, w wieku od 4 do 15 lat, bez względu na fakt, czy posiadają doświadczenie harcerskie, czy też nie
Prace dzieci oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych (4-9) i (10-15)
Na czym polega konkurs?
Stwórz pracę, o dowolnej formie na temat harcerstwa, a dokładnie…
Zastanów się, czy znasz jakiegoś harcerza? Zapytaj o to rodziców, poszukaj wśród rodziny, krewnych, przyjaciół
Dowiedz się, co oznacza dla nich harcerstwo i przekaż to w dowolnej, wybranej przez siebie formie: rysunek, wywiad, artykuł, krótki film, piosenka, wiersz, reportaż lub dzieło artystyczne – grafika, kolaż, praca malarska, rzeźba….na podstawie rozmowy z osobą z harcerskim doświadczeniem i wspomnieniami
Swoją pracę prześlij drogą elektroniczną lub listownie (w zależności od techniki wykonania) między 26 marca a 30 sierpnia 2015 do organizatora konkursu na adres: 19 Belvedere Place, Dublin, z dopiskiem: ZHP Konkurs (FAO Emilia Marchelewska); e-mail: konkurs@zhp.ie
Zgłaszając pracę podaj: imię, nazwisko, wiek, adres, dane kontaktowe. Jeżeli należysz do ZHP w Irlandii, podaj nazwę jednostki
Co jest oceniane?
Kreatywność, pomysłowość oraz przedstawienie harcerskiej idei. Pamiętaj, że:
Technika prac jest dowolna
Można zgłaszać prace grupowe
Niech króluje wyobraźnia. My zaś postaramy się nagrodzić małych i dużych uczestników tego konkursu
Kto będzie oceniać prace?
Jury, które zostanie powołane przez Organizatora konkursu uwzględniając dorobek artystyczny, publicystyczny i dziennikarski, ale przede wszystkim harcerski członków
Musisz wiedzieć, że:
Jury sporządzi protokół z przebiegu konkursu ujawniając wyniki głosowania i dane wyróżnionych osób
Decyzja jury będzie ostateczna
Prace będą oceniane uwzględniając kategorię wiekową ich twórców
Co z nagrodą?
Nagrody dla laureatów 1, 2 i 3 miejsca w obu kategoriach wiekowych, o łącznej wartości 1000 euro są zapewnione dzięki wsparciu Ambasada RP w Dublinie. Przewidziane są też wyróżnienia, dyplomy i upominki
Co najważniejsze:
Wszystkie prace będą przedstawione na wystawie podsumowującej konkurs we wrześniu 2015 roku
Wyniki konkursu będą ogłoszone we wrześniu 2015 roku na stronie internetowej ZHP w Irlandii: www.zhp.ie. O wynikach uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną – telefonicznie lub e-mailowo przez Organizatora konkursu
Nagrody zostaną dostarczone w czasie wystawy we wrześniu 2015 roku
Jaki jest cel tego konkursu?
Promowanie harcerstwa, jako metody łączącej pokolenia, będącej nośnikiem ważnych w życiu wartości
Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań artystycznych dzieci
Stymulowanie dialogu międzypokoleniowego i wzmacnianie więzi rodzinnych. Podkreślenie znaczenia przekazu przodków i zrozumienie różnic międzypokoleniowych
Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży
Rozwijanie umiejętności manualnych
Odkrywanie i promowanie uzdolnień oraz pasji dzieci i młodzieży
Integracja polskich środowisk szkolnych w Irlandii
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami. Napisz lub zadzwoń do Agnieszki Wieczorkowskiej
Telefon kontaktowy w sprawie konkursu: 0851459906, e-mail: agnieszka.wieczorkowska@zhp.ie
Musisz wiedzieć o tym, że…
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie Twojej pracy, danych laureatów na stronie internetowej i social mediach Organizatora
Prace biorące udział w konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora i będą stanowić wystawę stacjonarną, jak i wystawę wirtualną przygotowaną przez Organizatora konkursu
Kilka słów o Organizatorze tego konkursu…
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) działający poza granicami kraju jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkających poza Polską. Związek kontynuuje ideały przedwojennego ZHP i działa nieprzerwanie od ponad 60 lat, skupiając harcerstwo polskie w Australii, Argentynie, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Podział na gałęzie według grup wiekowych:
skrzaty 4-7 lat
zuchy 7-11 lat
harcerki/harcerze 11-15 lat
wędrowniczki/wędrownicy 15-18 lat
instruktorki/instruktorzy 18+ lat
starsze harcerstwo 18+ lat
Aktualnie ZHP działa w Dublinie, Cork, Limerick, Shannon, Wexford i Waterford. Nowa jednostka może powstać równie z w Twoim mieście. Wystarczy znaleźć 1-2 osoby, idealnie z doświadczeniem instruktorskim w harcerstwie w Polsce (ZHP czy ZHR) lub z doświadczeniem harcerskim i chęcią dokształcenia się. W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy o wiadomość na adres e-mail: info@zhp.ie
Więcej na: http://zhp.ie/trwa-konkurs-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-irlandii-w-poszukiwaniu-harcerskich-korzeni/

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!