środa, 19 Wrzesień 2018

DUBLIŃSKA NOC KULTURY Z UDZIAŁEM POLSKICH ARTYSTÓW

Październik 2, 2017 by · Napisz komentarz 

Noc Kultury to największe wydarzenie kulturalne na Zielonej Wyspie. W piątkowy wieczór, 22 września, w samej stolicy Irlandii można było odwiedzić ponad dwieście siedemdziesiąt miejsc i uczestniczyć w sześciuset wydarzeniach. Polonia również włączyła się do tegorocznego projektu.
Wśród artystów, którzy wzięli udział w wydarzeniu, znalazła się polska malarka, Agnieszka Szot. Jej atelier to eksperymentalna instalacja, która w tym roku przyciągnęła uwagę wielu przechodniów.
Na trzynastej edycji dublińskiej Nocy Kultury zobaczyć można było również wystawę “Earth to Air”. Zorganizowana przez Towarzystwo Irlandzko – Polskie, jest efektem współpracy polskich i irlandzkich artystów.
Polacy mieli również okazję zwiedzić irlandzką stolicę z przewodnikiem – Maciejem Załęskim, który w języku polskim ukazał wspólne dzieje obydwu krajów.
W programie rozmowa z Agnieszką Szot – polską artystką, Joanną Czerniejewską – wolontariuszką wydarzenia, Krzysztofem Kiedrowskim – wiceprezesem Towarzystwa Irlandzko – Polskiego oraz Maciejem Załęskim – miłośnikiem historii, przewodnikiem wycieczki po Dublinie.
Na program “Irlandzkie osobliwości” zapraszają Laura Barszczewicz i Katarzyna Dziewa.

Posłuchaj

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
654