poniedziałek, 17 czerwca 2024

NAUCZĄ JĘZYKA POLSKIEGO, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMODZIELNOŚCI. WAKACJE Z FUNDACJĄ SEMPER POLONIA

10 kwietnia, 2012 by · Leave a Comment 

Jak co roku warszawska Fundacja SEMPER POLONIA przygotowała bogatą ofertę szkoleń i stażów zawodowych dla młodzieży polonijnej z całego świata i w różnym wieku. Zachęcając do zapoznania się z krótką charakterystyką poszczególnych projektów oraz szczegółami procesu rekrutacji informujemy, że uczestnictwo w nich jest bezpłatne, a Fundacja pokrywa w całości koszty pobytu uczestników w Polsce oraz częściowy koszt dojazdu do i z Polski. POLECAMY!

Warsztaty dziennikarskie SEMPER POLONIA
dla młodzieży polonijnej z całego świata.
Warsztaty adresowane są do osób polskiego pochodzenia w wieku 18-30 lat, aktywnie działających w środowiskach polskich w krajach zamieszkania, mających wiedzę o sprawach ważnych dla Polaków i Polonii w zakresie lokalnym i globalnym, które chciały by w przyszłości podjąć współpracę z fundacyjnym portalem IUVENUM POLONIA oraz TVP Polonia i Polskim Radiem S.A. – sekcją „Radio Dla Zagranicy”. W procesie rekrutacji preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie, co najmniej amatorskie z dziennikarstwem lub pracą edytorską w języku polskim i dysponujący odpowiednimi możliwościami technicznymi i logistycznymi, niezbędnymi do podjęcia przyszłej współpracy.
W programie dwutygodniowych warsztatów przewidziane są zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego, radiowego i prasowego (internetowego). Wysoki poziom merytoryczny szkolenia zapewnią trenerzy Akademii Telewizyjnej TVP S.A, sekcji szkoleń Polskiego Radia S.A. oraz dziennikarze i personel techniczny portalu IUVENUM POLONIA, TVP Polonia oraz Polskiego Radia S.A.
Warsztaty odbędą się w Warszawie w pierwszej połowie sierpnia (dokładny termin szkolenia zostanie ustalony do końca maja br.). Fundacja SEMPER POLONIA pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz częściowy koszt dojazdu do i z Polski.
Zgłoszenia do Warsztatów w formie prezentacji wideo (np. wideo CV lub dziennikarskie pozdrowienie z miasta zamieszkania kandydata – plik lub link do serwisu wideo, np. YouTube), wraz z dołączoną ankietą rekrutacyjną (do pobrania na stronie Fundacji SEMPER POLONIA – www.semperpolonia.pl) oraz przykładowym krótkim artykułem o tematyce polonijnej, należy przesyłać na adres warsztaty.dziennikarskie@semperpolonia.pl do 30 czerwca br. Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela Grzegorz Rogowski: tel.: +48-22-505-66-77, email: grogowski@iuve.pl

„Szkoła Liderów” SEMPER POLONIA
dla młodzieży polonijnej z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Rumunii, Serbii, Czech, Słowacji, Rosji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Do udziału w szkoleniu Fundacja zaprasza członków Klubów Stypendystów SEMPER POLONIA oraz liderów młodzieżowych organizacji polskich i polonijnych.
Tegoroczna edycję „Szkoły Liderów” będzie w całości poświęcona zagadnieniom związanym z przygotowaniem projektów społecznych i kulturalnych oraz nawiązywaniu partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Podczas szkolenia zostaną wypracowane projekty adresowane do środowisk polskich i polonijnych za granicą, z uwzględnieniem partnerstwa zagranicznych organizacji pozarządowych.
Szkolenie odbędzie siew dniach 5 – 14 sierpnia 2012 r. w Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń to do 22 czerwca 2012 r. Warunki Konieczn do udziału w szkoleniu to dobra znajomość języka polskiego, aktywna działalność w polonijnych organizacjach pozarządowych lub nieformalnych grupach młodzieżowych oraz wiek od 18 do 30 lat. Ponadto od uczestników szkolenia Fundacja oczekuje zaangażowania, kreatywności, otwartości, komunikatywności oraz zainteresowania sprawami społeczno-kulturalnymi.
Fundacja SEMPER POLONIA pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz częściowy koszt dojazdu do i z Polski. Osoby zainteresowanie szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie Fundacji – www.semperpolonia.pl), załączników, CV wraz z listem motywacyjnym na adres: pkolodziej@semperpolonia.pl. Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela Piotr Kołodziej: e-mail: pkolodziej@semperpolonia.pl, tel.: +48-22-505-66-77.

Spotkania z językiem polskim w Warszawie
dla młodzieży polonijnej z całego świata.
To wspólny projekt Fundacji z Fundacją Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, adresowany do stypendystów Fundacji oraz studentów polonijnych, którzy pragną podnieść swoją znajomość języka polskiego, zdobyć kompetencje językowe, które umożliwią swobodne uczestniczenie w dyskusjach, rozmowach kwalifikacyjnych, prowadzenie negocjacji oraz prezentacji w języku polskim.
Tematyka zajęć będzie dostosowana do potrzeb językowych słuchaczy, którzy mówią już po polsku i potrzebują praktyki w posługiwaniu się „codziennym” językiem polskim. Program obejmie także zapoznanie się z bogatym dziedzictwem polskiej historii, kultury, dziełami polskiej kinematografii i sztuki. Planowane jest odwiedzenie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego, Wilanowa, Centrum Nauki Kopernik gdzie zapoznacie się z bogatą ofertą kulturalną Warszawy i Polski.
Warsztaty odbędą się w dniach 7.07 – 02.09.2012 r. i będą podzielone na 4 turnusy po 25 osób:
1 turnus: 08.07 – 21.07.2012 r. zgłoszenia do 01.06.2012 r.
2 turnus: 22.07 – 04.08.2012 r. zgłoszenia do 01.06.2012 r.
3 turnus: 5.08 – 18.08.2012 r. zgłoszenia do 15.06.2012 r.
4 turnus: 19.08 – 01.09.2012 r. zgłoszenia do 15.06.2012 r.
Fundacja gwarantuje zakwaterowanie, dietę na czas trwania stażu, bilet komunikacji miejskiej oraz częściowy zwrot kosztów podróży. Osoby zainteresowanie kursem prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie Fundacji – www.semperpolonia.pl), załączników, CV wraz z listem motywacyjnym na adres: gzurawiecki@semperpolonia.pl. Informacji dot. kursu udziela Grzegorz Żurawiecki: e-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl, Tel.: +48-22-505-66-79.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!