czwartek, 18 Październik 2018

CHCESZ LEPIEJ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU Z JĘZ. POLSKIEGO NA MATURZE?

Marzec 21, 2013 by · Napisz komentarz 

Weź udział w intensywnym kursie warsztatowym.

Szkolenia odbędą się w:

Ø Cavan – 25-28 marca

Ø Dublin – 25-28 marca

Ø Portlaoise – 25-26 marca

Ø Kilkenny – 25-26 marca

Ø Letterkenny – 25-28 marca

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 marca 2013 r.

Wypełnij formularz i prześlij na e-mail: dublin.polonia@msz.gov.pl
Formularz
Więcej informacji na stronie: www.dublin.msz.gov.pl

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają szczegółowy plan warsztatów i zasady organizacji szkolenia.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
690