piątek, 12 kwietnia 2024

BEZPŁATNA POLSKA EDUKACJA DLA DZIECI POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

16 maja, 2013 by · Leave a Comment 

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny pomagający dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. Projekt wspiera polskich emigrantów w edukacji ich dzieci na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum już od 4 lat. Zespół tworzący projekt dokłada wszelkich starań, aby nauka w szkole przynosiła jak najlepsze efekty, a równocześnie wiązała się z przyjemnością płynącą z obcowania z językiem i kulturą polską. Nauka w ramach projektu opiera się na filozofii tzw. nauczania domowego, w którym to rodzic pełni rolę nauczyciela dla swojego dziecka. Poprzez Internetową Platformę Edukacyjną uczniom udostępniane są multimedialne materiały edukacyjne, niezbędne do realizacji podstawy programowej zgodnej z założeniami polskiego systemu oświaty, a rodzicom scenariusze lekcji przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę polskich nauczycieli. Każdy rok nauki kończy się egzaminem klasyfikacyjnym. Po jego zdaniu
uczeń otrzymuje państwowe świadectwo, które eliminuje ryzyko powtarzania klasy po powrocie dziecka do kraju. Dla Polaków, którzy dysponują numerem PESEL swojego dziecka, jak również możliwością przystąpienia do egzaminu końcowego w siedzibie Szkoły Partnerskiej w Polsce lub w Londynie (w przypadku klas 1-3 Szkoły Podstawowej), nauka w szkole jest zupełnie bezpłatna. Niewątpliwie stanowi to ogromny atut prowadzonej przez nas działalności.
Osoby nie spełniające powyższych warunków mogą skorzystać z dodatkowych pakietów płatnych, które umożliwią im naukę w ramach projektu.

Zapisy na bezpłatną naukę w roku szkolnym 2013/2014 dokonywane są za pośrednictwem strony www.libratus.edu.pl i trwają do 31 maja 2013 roku – decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy, które miały trwać do 6 maja zostały przedłużone i dzieci można zapisywać do 31. maja 2013.

Ostatni dzwonek na zapisy do bezpłatnej szkoły dla
polonijnych dzieci
Tylko do 31 maja tego roku masz jeszcze możliwość zapisać swoje dzieck…o do
bezpłatnej polskiej szkoły internetowej Libratus. Nieważne, w jakim kraju
mieszkasz i czy planujesz powrót swojej rodziny do Polski. Jeśli zależy ci, żeby
twoje dziecko miało kontakt z ojczystym językiem i kulturą, zapisanie go do
szkoły Libratus jest świetnym rozwiązaniem.
„Nasza internetowa szkoła umożliwia polonijnym dzieciom zdalną realizację
programu nauczania polskiej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nauka odbywa
się za pośrednictwem platformy internetowej, na której znajdują się scenariusze lekcji
przygotowane przez pedagogów. Dodatkowo od nowego roku szkolnego uczniowie
będą mieli możliwość bezpłatnego uczestniczenia w wirtualnych lekcjach
z nauczycielem” – komentuje dyrektor Szkół Libratus Gaweł Warykiewicz.
Szkoły Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny, pomagający dzieciom
przebywającym za granicą w utrzymaniu kontaktu z Polską. Nauka w domu nie jest
nowością dla Polonii. Wielu rodziców uczy się w ten sposób ze swoimi dziećmi i udaje
im się realizować wymagany w polskich szkołach materiał. Rodzice eksperymentują,
uczą się być nauczycielem dla swojego dziecka, co nie zawsze się udaje. Materiały
edukacyjne i pomoc zapewniane przez Libratusa rozwiązują te problemy. Dzięki
doświadczeniu i staraniom zespołu nauczycieli, nauka staje się bardziej efektywna,
uporządkowana i atrakcyjna dla uczniów.
Na zakończenie roku szkolnego dzieci otrzymują świadectwo państwowe w pełni
respektowane we wszystkich szkołach w Polsce. Nauka w ramach projektu to dla
dzieci nie tylko szansa na ukończenie polskiej szkoły, ale przede wszystkim możliwość
kontaktu z językiem polskim, kulturą i wartościami, które warto pielęgnować już od
najmłodszych lat.
Nauka w Libratusie jest darmowa, jednak liczba miejsc jest ograniczona, dlatego
o przyjęciu do placówki decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy na bezpłatną naukę w roku szkolnym 2013/2014 odbywają się za
pośrednictwem strony internetowej www.libratus.edu.pl , zostały one przedłużone
do 31 maja.
„Te lekcje to też doskonała okazja, by odłożyć w ciągu dnia swoje zajęcia i spędzić
więcej czasu z własnym dzieckiem” – mówi mama 7-letniej Oli z Turcji.
Projekt Polskich Szkół Internetowych Libratus powstał w 2009 roku w odpowiedzi na
rosnącą liczbę i zwiększające się potrzeby polonijnych rodziców, dla których dostęp
do ujednoliconej edukacji dzieci jest priorytetem. „Do polskich szkół podstawowych
i gimnazjów zgłaszało się w ostatnich latach coraz więcej rodziców, którzy po
kilkuletnim pobycie za granicą potrzebowali pomocy w powrocie ich dzieci do
polskiej szkoły.” – mówi dyrektor Szkół Libratus. „Z inicjatywy dyrektorów tych
placówek powstał projekt szkoły internetowej, pozwalający dzieciom wyjeżdżającym
z kraju na kontynuowanie polskiego programu nauczania, a gdy zajdzie taka
potrzeba, na powrót do szkoły w kraju do klasy we właściwym przedziale
wiekowym”.

CZY KONTAKT TWOJEGO DZIECKA Z JĘZYKIEM
OJCZYSTYM JEST DLA CIEBIE WAŻNY?
Życie na emigracji dla każdego
z nas jest ogromnym wyzwaniem. Z jednej
strony to nowe doświadczenie, z drugiej
natomiast niemalże nauka od zera, w której
najczęściej nie ma miejsca na idealny plan.
Ciężko jest bowiem przewidzieć wszystkie
okoliczności zmian, jakie nastąpią
w naszym życiu po opuszczeniu kraju,
trudno odnaleźć się w nowej sytuacji, tym
bardziej, jeśli mamy dzieci, których dobro
jest dla nas najważniejsze. Wyjeżdżamy
z nadzieją na lepsze jutro, pragniemy żyć
łatwiej, może gdzie indziej lub po
swojemu. Niestety, nasze pociechy nie
zawsze są gotowe, aby sprostać tej nowej
rzeczywistości i ją zrozumieć – często nie
wiedzą, w jaki sposób powinny się
zachować w tej wyjątkowej sytuacji.
Pamiętajmy, że tożsamość kulturowa
dziecka kształtuje się już od najmłodszych
lat, a proces socjalizacji, za pośrednictwem
którego jednostka staje się
pełnowartościowym członkiem
zbiorowości społecznych1, rozpoczyna się
już w rodzinie. To przede wszystkim od
rodziców zależy, czy dziecko przyswoi
sobie reguły, idee zawarte w danej
kulturze, czy podczas pobytu poza
granicami kraju, będzie potrafiło
identyfikować się z kulturą i tradycją
polską oraz czy będzie potrafiło żyć
w polskim społeczeństwie, przy
zachowaniu szacunku do odmienności
kraju zamieszkania. Bądźmy oparciem dla
naszych dzieci, sprawmy, aby ten
szczególny czas był dla nich czymś
przyjemnym, wskażmy im drogę, dajmy
naszym dzieciom możliwość wyboru, tak,
aby same mogły zadecydować, jaką
wartość stanowi dla nich Polska – ich
rodzinny kraj, ale jednocześnie starajmy
się rozbudzać w nich zainteresowanie
Ojczyzną. Nie zapominajmy również
o kształceniu naszych pociech w języku
polskim, wykorzystajmy możliwości
1 Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa.
Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s.392.
edukacji na odległość, jakie oferuje nam
rozwój nowoczesnych technologii.
Owe nowoczesne technologie
informacyjne i ich rozwój odgrywają coraz
większą rolę w niemalże wszystkich
sferach ludzkiego życia, bez względu
na to, czy dotyczy to sfery zawodowej,
czy prywatnej, dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom staje się ono po prostu dużo
łatwiejsze. Ma to również swoje
zastosowanie w edukacji. Nieustannie
rośnie zainteresowanie nauką na odległość,
która w dobie Internetu wreszcie stała się
możliwa i równie wartościowa, jak
kształcenie w szkołach stacjonarnych
w kraju. Dysponując tak szeroką gamą
rozwiązań technologicznych oraz tak
potężnym medium, jakim jest Internet,
najlepszym narzędziem do
upowszechniania oświaty za granicą stało
się stworzenie i uruchomienie internetowej
platformy edukacyjnej, za pośrednictwem
której prowadzone są zajęcia. Już teraz
idea platformy e-learningowej cieszy się
uznaniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej,
jako projekt przygotowujący młodzież
powracającą z emigracji do polskiego
systemu edukacji.2
Właśnie ze względu na rosnące
zapotrzebowanie ze strony polskich
emigrantów, ze względu na chęć wsparcia
ich w tej wyjątkowej sytuacji oraz
możliwości, jakie pojawiły się wraz
z rozwojem nowoczesnych form
nauczania, narodził się projekt o nazwie –
Polskie Szkoły Internetowe Libratus.
Innowacyjność tego przedsięwzięcia tkwi
w tym, że dzieci z całego świata mają
możliwość udziału w bezpłatnej polskiej
edukacji, przebywając równocześnie poza
granicami kraju i realizując program
polskiego systemu oświaty za
pośrednictwem Internetu. Projekt pomaga
polskim dzieciom w utrzymaniu kontaktu
z Ojczyzną, w zdobywaniu informacji na
jej temat, w budowaniu tożsamości
kulturowej i kształtowaniu więzi z Polską,
która na zawsze pozostanie ich
prawdziwym domem.
Polskie Szkoły Internetowe
Libratus już od 2009 roku wspiera
polskich emigrantów w edukacji ich dzieci
na poziomie Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum. Zespół tworzący projekt
dokłada wszelkich starań, aby nauka w
szkole przynosiła jak najlepsze efekty, a
równocześnie wiązała się z przyjemnością
płynącą z obcowania z językiem i kulturą
polską. Nauka
w ramach projektu opiera się na filozofii
tzw. nauczania domowego, w którym to
rodzic pełni rolę nauczyciela dla swojego
dziecka. Za pośrednictwem Internetowej
Platformy Edukacyjnej uczniom
udostępniane są multimedialne materiały
edukacyjne, niezbędne do realizacji
podstawy programowej zgodnej
z założeniami polskiego systemu oświaty,
a rodzicom odpowiednio dostarczane są
scenariusze lekcji przygotowane przez
wykwalifikowaną kadrę polskich
nauczycieli. Każdy rok nauki kończy się
egzaminem klasyfikacyjnym, którego
pomyślny wynik jest gwarancją uzyskania
przez dziecko świadectwa państwowego –
identycznego z tym, które otrzymują
uczniowie w szkołach stacjonarnych
w Polsce. Nauka w ramach projektu to dla
dzieci nie tylko szansa na ukończenie
polskiej szkoły, ale przede wszystkim na
kontakt z językiem polskim, z kulturą,
z wartościami, które należy pielęgnować
już od najmłodszych lat, aby każdy malec
był świadomy tego, skąd się wywodzi i do
jakiej społeczności przynależy.
ŻYCIE NA EMIGRACJI – JAK SPRAWIĆ, ABY DZIECKO
MÓWIŁO PO POLSKU?
Dwujęzyczność wśród dzieci
przebywających za granicą jest czymś
naturalnym, jednak błędnym może okazać
się przekonanie, że dziecko samo nauczy
się języka polskiego. Profesor Jagoda
Cieszyńska3, psycholog-logopeda z 28
letnim doświadczeniem, prowadząca
badania naukowe obejmujące m.in.
zagadnienia dotyczące problemów
związanych z dwujęzycznością, podkreśla,
że na obczyźnie wspólnota językowa
z rodzicami i możliwość nawiązania
pełnego kontaktu z dziadkami i kuzynami w
kraju jest warunkiem kształtowania się
tożsamości. Brak etnicznego języka
czasami uniemożliwia odnalezienie swojej
drogi życiowej i formuje poczucie pustki,
które utrudnia podejmowanie ról
życiowych i osiąganie pełni rozwoju
intelektualnego i emocjonalnego.4
Niezaprzeczalnym jest fakt, że język
stanowi bardzo istotny czynnik
wytwarzający wewnętrzną solidarność
zbiorowości i zarazem jej separację od
zbiorowości zewnętrznych. Mówienie tym
samym językiem to ważny element
grupowej tożsamości, poczucia „my”5,
identyfikowania się z własnym narodem.
Rola, jaką odgrywa udział dzieci
Polaków przebywających za granicą
w polskiej edukacji, jest ogromna. Jednak
realizacja polskiego programu nauczania
to nie tylko gwarancja ukończenia polskiej
szkoły, uzyskania świadectwa i dobrych
stopni, lecz przede wszystkim kontakt
z językiem polskim, z kulturą i tradycja
polską, z wiedzą na temat rodzimego kraju.
Projekt Polskie Szkoły
Internetowe Libratus wspiera rozwój
intelektualny dziecka, daje mu szansę na
poznanie swoich korzeni, na rozwijanie
i doskonalenie umiejętności
posługiwania się językiem polskim
w trakcie interakcji z rodzicemnauczycielem
lub z innymi polskimi
dziećmi za pośrednictwem Internetowej
Platformy Edukacyjnej. To właśnie
możliwość budowania relacji z Ojczyzną
czyni ten projekt tak wyjątkowym
rozwiązaniem, wspiera on rodziców
w nauce swoich dzieci, jak również daje
okazję do spędzania z nimi wolnego czasu.
W czasach, kiedy pośpiech towarzyszy
nam na co dzień i nie zawsze możemy
podarować swemu dziecku kilka cennych
chwil, wspólna nauka może okazać się
idealnym wyjściem z sytuacji, gdyż będzie
świetną okazją do spędzania czasu razem i
tym samym wzmocni rodzinną więź
Wspólne uczenie się może otwierać
dziecięce umysły na swoistą zabawę
słowem, kojarzyć się z przyjemnością
m.in. dzięki działaniom interaktywnym,
budzić ciekawość świata, rozwijać
wyobraźnię
i wrażliwość oraz stać się ekscytującym
przeżyciem.
Zapisy na bezpłatną naukę w ramach
projektu Polskie Szkoły Internetowe
Libratus w roku szkolnym 2013/2014
dokonywane są za pośrednictwem strony
www.libratus.edu.pl. Z powodu dużego
zainteresowania bezpłatną edukacją
trwające do 6 maja zapisy zostały
przedłużone do dnia 31 maja 2013 roku.
Autor tekstu – Joanna Bielak.

1 Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa.
Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s.392.
2
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&
view=article&id=906%3Aposiedzenie-polonijnej-radykonsultacyjnej-
przy-marszaku-senatu-viikadencji&
catid=103%3Amodzie-i-zagranica-wspopracamidzynarodowa-
dzieci-polskie-za-granic&Itemid=139
[27.03.2013r.]
3 http://www.konferencje-logopedyczne.pl/8,a,jagodacieszynska.
htm [27.03.2013]
4 Cieszyńska, Jagoda.[ w:] J. Cieszyńska-Rożek, Rozwój
mowy polskich dzieci na obczyźnie – zjawiska
normatywne czy zaburzenia rozwojowe? [w:] M.
Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek (red) Nowa
Logopedia. T. 3 Diagnoza różnicowa zaburzeń
komunikacji językowej, Kraków 2012
5 Piotr Sztompka, op. cit., s.291.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!