czwartek, 18 Październik 2018

„SOLIDARITY SHORTS”- MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMOWY 2013

Sierpień 8, 2013 by · Napisz komentarz 

Instytut Lecha Wałęsy organizuje w tym roku pierwszy Międzynarodowy Konkurs Filmowy „Solidarity Shorts”, dzięki któremu młode pokolenie ma szanse pokazać, co dziś znaczy dla nich słowo „solidarność”. Zadanie uczestników polega na nakręceniu etiudy filmowej, w której odpowiedzą na pytanie „Czym dla mnie jest dzisiaj idea solidarności?”. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do refleksji nad współczesnym światem oraz zgłębienia historycznej roli „Solidarności”. Konkurs organizowany jest we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową oraz Fundacją Szkoła Wajdy. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo w załączonej informacji prasowej.
www.solidarityshorts.org

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
696