czwartek, 18 Październik 2018

„RAZEM PRZEZ SPORT”: TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA POLSKICH I IRLANDZKICH SZKÓŁ

Styczeń 31, 2013 by · Napisz komentarz 

„Razem przez sport”: turniej piłki nożnej dla polskich i irlandzkich szkół
Pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej i Football Association of Ireland
2 lutego 2013 r., w godz. 11.00 – 13.30
Ringsend Irishtown, Dublin 4, Irlandia.
Z okazji meczu towarzyskiego reprezentacji Polski i Irlandii rozgrywanego w Dublinie w dniu 6 lutego 2013 r., Ambasada RP w Irlandii wraz z Polską Szkołą w Letterkenny i Polską Szkołą SEN w Dublinie organizują turniej piłki nożnej dla szkół polskich i irlandzkich. Do udziału zgłosiło się ponad 25 drużyn ze szkół polskich i irlandzkich z terenu całej Irlandii.
Mecze rozgrywane będą w 4 kategoriach wiekowych:
Orliki (7 – 9 lat); Trampkarze (10 –12 lat) Juniorzy (13 – 18 lat) Seniorzy (rodzice, nauczyciele)

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
732