Monday, 15 July 2024

Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego

January 26, 2024 by · Leave a Comment 

Uprzejmie informujemy, że roczne walne zgromadzenie członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego odbędzie się w Domu Polskim w niedzielę 11 lutego b.r. o godzinie 17.00.

Gorąco zachęcamy do udziału w zebraniu wszystkich członków i sympatyków IPS. Zostanie wybrany komitet zarządzajacy Towarzystwa na rok 2024 i będą dyskutowane ważne i ciekawe sprawy.

Składkę członkowską za rok 2024 można wpłacić bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania 11 lutego. Można też dokonać przelewu na bank (Allied Irish Bank – dokładne dane podane są powyżej, w języku angielskim).
Składka jest symboliczna – wynosi tylko 15 euro rocznie lub 20 euro składka rodzinna. Studenci € 12.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!