sobota, 3 czerwca 2023

Wydarzenie poświęcone pamięci Papieża Jana Pawła II

13 marca, 2017 by · Leave a Comment 

Sobota 1 kwietnia godz.17 – specjalne wydarzenie z okazji 12-ej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Pokazane będą materiały historyczne oraz video (około 60 min.) z fragmentami papieskiej wizyty apostolskiej w Polsce w 1999 roku. Była to 7-ma pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, najdłuższa (13 dni) i uważana za jedną z najważniejszych. Obfitowała w niezwykłe i wzruszające momenty.
Do historii przeszła wizyta i przemówienie Papieża w Parlamencie RP, a także spotkanie na rynku wadowickim z tłumem mieszkańców jego rodzinnego miasta.
Program będzie prowadzony w języku polskim i angielskim, ale głównym językiem będzie polski.
Po prezentacji i dyskusji zapraszamy na kawę lub herbatę i ciasteczka. Wstęp wolny i wszyscy są mile widziani.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!