poniedziałek, 17 czerwca 2024

Warsztaty dyskusyjne: „Odkrywamy spuściznę ks. Józefa Wrzesińskiego”

31 maja, 2017 by · Leave a Comment 

Warsztaty dyskusyjne: „Odkrywamy spuściznę ks. Józefa Wrzesińskiego”. Wtorek 6 czerwca godz. od 19:00 do 21:00. Dom Polski 20 Fitzwilliam Place Dublin 2 Ireland. Warsztaty dyskusyjne: „Odkrywamy spuściznę ks. Józefa Wrzesińskiego”. Słowa Józefa Wrzesińskiego są wpisane w kamień w Kielcach i w Dublinie. W Irlandii i w Polsce, osoby kierowane ideą solidarności, coraz bardziej nawiązują do spuścizny Wrzesińskiego – i to zarówno ludzie z akademickich środowisk jak i prości obywatele.
W ramach festiwalu Polska-Eire 2017, zapoznaj się z postacią człowieka o polskich korzeniach, który pierwszy wprowadził pojęcie „wykluczenie społeczne”, i który był inicjatorem ogłoszenia przez ONZ Dnia Walki z Ubóstwem. Jego myśl i postać wpłynęła na ogłoszenie w 2012 roku, przez ONZ, ostatecznej wersji Wytycznych w Sprawie Skrajnego Ubóstwa i Praw Człowieka. Weź udział w 2-godzinnych warsztatach p.t. „Spuścizna Wrzesińskiego”, zorganizowanych przez stowarzyszenie ATD („Pomoc wobec każdego nieszczęścia” – rAzem posTawmy na goDność – www.atdireland.ie), wspólnie z Towarzystwem Irlandzko-Polskim. Wydarzenie zorganizowane jest dla uczczenia stulecia urodzin Józefa Wrzesińskiego. Poznaj historię jego życia, oraz jego podejście do praw człowieka i do sposobów walki z nędzą. Warsztaty obejmą debatę opartą na tekstach i wypowiedziach Wrzesińskiego, a także część twórczą – przygotowanie projektu plakatów na następny Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (17 października 2017). Warsztaty będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Wieczór zakończy wspólna przekąska.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!