poniedziałek, 17 czerwca 2024

Wieczór poezji emigracyjnej w Domu Polskim w Dublinie

2 kwietnia, 2023 by · Leave a Comment 

Towarzystwo Irlandzko-Polskie oraz filia Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych

w Dublinie zapraszają autorów do zgłaszania swoich tekstów poetyckich. Nabór związany jest

z wydaniem dwujęzycznej publikacji prezentującej współczesną polską poezję twórców

mieszkających w Irlandii. Tematyka zgłaszanych wierszy powinna odnosić się do życia

Polaków na emigracji w Irlandii.

Osoby zainteresowane udziałem w powstającej publikacji proszone są o przesyłanie swoich

wierszy na adres: dziekanat.dublin@stans.edu.pl z dopiskiem „Wieczór poezji emigracyjnej”.

Autor może zgłosić od 3 do 5 wierszy w języku polskim i angielskim do 31 kwietnia 2023 r.

W maju 2023 r. w Domu Polskim w Dublinie planowany jest wieczór poezji emigracyjnej

i prezentacja twórczości wybranych autorów, których prace będą rozpatrywane w dalszych

etapach wydawniczych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.
Wieczór poezji emigracyjnej

w Domu Polskim w Dublinie

Więcej szczegółów na stronach:

http://irishpolishsociety.ie/, https://stsw.edu.pl/irlandia/

oraz zaprzyjaźnionych organizacji i portali polonijnych.

Organizatorzy:

Towarzystwo Irlandzko-Polskie

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych

Patronat medialny:

Miesięcznik Literacki „AKANT”, czasopismo literackie „POEZJA dzisiaj”,

Dubliński Salon Literacki, Tygodnik „Nasz Głos”, Magazyn „MiR”, POSK Dublin,

Studio 37 Dublin, Radio Wnet, Nasz Głos, Radio NEAR.FM oraz portal Polska-IE.com.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!