sobota, 25 maja 2024

„WIECZÓR POEZJI EMIGRACYJNEJ” W DOMU POLSKIM W DUBLINIE!

11 lutego, 2023 by · Leave a Comment 

W trosce o kulturę słowa polskiego za granicą
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych i Towarzystwo Irlandzko-Polskie ogłaszają nabór
wierszy na organizowany wspólnie „Wieczór poezji emigracyjnej” w Domu Polskim w
Dublinie. Wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie prac wraz z notkami autorskimi na
adres email dziekanatu Filii StANS w Dublinie: dziekanat.dublin@stans.edu.pl. Szczegółowe
informacje poniżej.
„Wieczór poezji emigracyjnej” w Domu Polskim w Dublinie!

– Nabór wierszy –

Towarzystwo Irlandzko-Polskie oraz filia Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w
Dublinie zapraszają autorów do zgłaszania swoich tekstów poetyckich. Nabór związany jest z
wydaniem dwujęzycznej publikacji prezentującej współczesną polską poezję twórców
mieszkających w Irlandii. Tematyka zgłaszanych wierszy powinna odnosić się do życia
Polaków na emigracji w Irlandii.
Osoby zainteresowane udziałem w powstającej publikacji proszone są o przesyłanie swoich
wierszy na adres: dziekanat.dublin@stans.edu.pl z dopiskiem „Wieczór poezji emigracyjnej”.
Autor może zgłosić od 3 do 5 wierszy w języku polskim i angielskim do 31 kwietnia 2023 r.
W maju 2023 r. w Domu Polskim w Dublinie planowany jest wieczór poezji emigracyjnej i
prezentacja twórczości wybranych autorów, których prace będą rozpatrywane w dalszych
etapach wydawniczych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.
Więcej szczegółów na stronach: http://irishpolishsociety.ie/, https://stsw.edu.pl/irlandia/ oraz
zaprzyjaźnionych organizacji i portali polonijnych.
An event celebrating The Poetry of Polish Emigrants in Ireland will be held at the Polish
House in May 2023. Submit your poems with a short bio in English and Polish by 31 April
2023 to dziekanat.dublin@stans.edu.pl for consideration and possible publication.
Organizatorzy:
Towarzystwo Irlandzko-Polskie
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych
Patronat medialny: Miesięcznik Literacki „AKANT”, czasopismo literackie „POEZJA dzisiaj”, Dubliński
Salon Literacki, Tygodnik „Nasz Głos”, Magazyn „MiR”, POSK Dublin, Studio 37 Dublin, Radio Wnet, Nasz
Głos, Radio NEAR.FM oraz portal Polska-IE.com.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!