poniedziałek, 17 czerwca 2024

“PO PRZECIWNYCH STRONACH – KONSTANCJA I KAZIMIERZ MARKIEWICZOWIE W 1917 ROKU”

26 maja, 2017 by · Leave a Comment 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Po przeciwnych stronach – Konstancja I Kazimierz Markiewiczowie w 1917 roku”- cykl odczytów Patricka Quigleya. Pierwszy odczyt, zorganizowany przez Towarzystwo Irlandzko- Polskie, miał miejsce w Domu Polskim 19 lutego. Następny odbył się w kwietniu w bibliotece w Blanchardstown. Ostatnio, przy wsparciu Ambasady Irlandii, odczyty miały miejsce w Polsce. Zorganizowane w ramach programu Understanding Ireland („Zrozumieć Irlandię”), prowadzonego przez Katolicki Uniwersytet w Lublinie (KUL). W prezentacji, której gospodarzem był Ambasador Irlandii dr Gerard Keown, uczestniczyli m.in. potomkowie rodziny Markiewicza. Inne osoby wspomagały wydarzenie dodatkowymi inicjatywami – Barry Keane prowadził czytanie na Uniwersytecie Warszawskim, a Robbie Looby asystował w Lublinie. Katarzyna Bazarnik zorganizowała spotkanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, do którego wniósł wkład Tadeusz Malkiewicz, pra-potomek Kazimierza Markiewicza. Cieszy wzrastające w Polsce zainteresowanie historią Markiewiczów. Należy się spodziewać dalszych wydarzeń, wraz ze zbliżającą się setną rocznicą wyboru Konstancji Markiewicz do Izby Gmin brytyjskiego parlamentu.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!