poniedziałek, 17 czerwca 2024

KONCERT CHARYTATYWNY, Z LOTERIĄ NA RZECZ HOSPICJUM ŚW. FRANCISZKA W DUBLINIE

29 czerwca, 2015 by · Leave a Comment 

203.07.2015, godzina 18.30
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny
Dom Polski: 20. Fitzwilliam Place, Dublin 2
Występują: THE HUNTERS wstęp €2.00 grill €2.00
Zapraszamy!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!