czwartek, 20 Wrzesień 2018

Zwój i Krzyż – ilustrowany wykład

Luty 10, 2011 by · Napisz komentarz 

Środa, 16 lutego, godzina 19.30 – Zwój i Krzyż – pogańskie i
chrześcijańskie motywy w rzeźbiarstwie Freda Conlona – ilustrowany
wykład dyrektora Irlandzkiego Centrum Pisarzy, a jednocześnie autora,
Jacka Harte’a. Po wykładzie pytania, dyskusje oraz poczęstunek. Wstęp
wolny.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
620