czwartek, 18 Październik 2018

Wykład o działaniu prawa autorskiego w filmie pt.: “Film and the Law” przedstawią: David Langwallner i Krzysztof Kołodziński

Czerwiec 5, 2014 by · Napisz komentarz 

s11W piątek 13 czerwca o godz. 19.00 w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Place Dublin 2) odbędzie się wykład o działaniu prawa autorskiego w filmie pt.: “Film and the Law” – spotkanie w języku angielskim poprowadzą David Langwallner i Krzysztof Kołodziński.
Film i Prawo

Podczas wykładu rozpatrzymy, jak wiele uznanych dzieł filmowych zajmuje się omawianiem podstawowych zagadnień prawnych oraz jak kino może stać się główną siłą motywacyjną w edukacji prawnej i publicznej. Zajmiemy się także interpretacją kluczowych dzieł filmowych w celu przedstawienia w nich relacji pomiędzy prawem a sprawiedliwością, prawem a moralnością jak również prawdą a wyszukiwaniem faktów.

Wszystko to omówimy na podstawie następujących filmów:
12 Gniewnych Mężczyzn
Kto sieje wiatr
Lista Schindlera

Ponad to omówimy filozofię Slavoja Zizeka w kontekście współczesnego kina.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
796